Tiedonhallinta

Acute mahdollistaa kattavan raportoinnin ja tietovarastoinnin.

Sujuvoita prosesseja ja datan analysointia

Power BI -raportointi auttaa kehittämään yrityksen liiketoimintaa tuottamalla helposti ymmärrettävää ja visualisoitua tietoa. Acutessa tarjolla olevat valmiit Microsoft Power BI -raportit on kehitetty etenkin työterveysasiakkaiden tarpeisiin, mutta ne palvelevat myös muita Acute-käyttäjiä. 

Ominaisuudet

Useita raportteja

Acutessa on toistaiseksi tarjolla kolme Power BI -raporttia: sairauspoissaolo-, korvaushakemus- ja kustannusten seuranta -raportit. 

Raportointidata

Kaiken ytimessä on raportointidata, jonka perusteella voidaan vertailla tietoja esimerkiksi eri ajanjaksoilta. 

Raportointikanta

Raportointikantaa hyödyntämällä data päivittyy automaattisesti, eikä asiakkaan tarvitse käyttää aikaa oikean datan löytämiseen, vaan kaikki tieto sijaitsee raportointikannassa. 

Raportointikantayhteys

Raportointia on mahdollista hyödyntää myös käyttämällä raportointikantayhteyttä, jolloin Acutessa oleva data on mahdollista siirtää asiakkaan omaan raportointiympäristöön. 

Integrointimahdollisuudet

Acutessa olevia valmiita Power BI -raportteja on mahdollista hyödyntää rajapintojen kautta ja integroida niitä esimerkiksi kumppaniratkaisuihin.

Palvelun hyödyt

Helppous

Helposti ymmärrettävää ja visualisoitua tietoa, joka tukee yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. 

Täydentää

Tukee ja täydentää Acuten muuta raportointia. 

Valitessaan valmiit raportit (1), asiakas pääsee suoraan kiinni raportointiin jo valmiiksi tutussa Acute-ympäristössä. Viteciläiset perehdyttävät asiakkaille raportoinnin perusasiat, ja koko henkilöstö pääsee hyödyntämään raportoinnin tietoja. Tällöin hyödynnetään Power BI Embedded -raportointia Acuten käyttöliittymän kautta. 

Asiakkaalla on kuitenkin mahdollisuus hyödyntää myös omaa raportointiympäristöään (2), jos sellainen on olemassa. Tällöin Acuten raportointikanta ja oma raportointiympäristö kommunikoivat keskenään ja data siirtyy järjestelmien välillä jouhevasti. 

Acuteen on mahdollista yhdistää myös muita järjestelmiä avoimen ohjelmointirajapinnan kautta (3). Tämä REST API mahdollistaa kolmannen osapuolen sovellusten joustavan ja avoimen kytkemisen Acute-järjestelmään, jolloin data saadaan siirtymään vaikkapa asiakasportaaliin. Yhteen REST APIin voi liittää useampia ulkoisia järjestelmiä. 

Tutustu Acuten tiedonhallintatuotteisiin

Tutustu Acuten tiedonhallintatuotteisiin

Haluatko tietää lisää?

Kysy meiltä tarkemmin, autamme mielellämme.

Ota yhteyttä

Katso, mitä muuta Acutessa on