13 joulukuuta 2022

FVR – Suomen rokotetutkimus valitsi kumppanikseen Vitec Acuten

FVR – Suomen rokotetutkimus syntyi vuoden 2022 maaliskuussa, kun Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kliinisen rokotetutkimuksen tutkimusryhmä yhdistettiin Suomen valtion erityistehtäväyhtiöksi. Yhteistyö Vitec Acuten kanssa alkoi potilastietojärjestelmäkilpailutuksen jälkeen loppukesästä 2022.

FVR-lyhenne tulee sanoista Finnish Vaccine Research. Vaikka toimija on uusi, on sillä kokemusta rokotetutkimuksesta jo usean vuosikymmenen ajalta. Tutkimusta tehdään yhteensä 10 klinikalla muun muassa Oulussa, Kokkolassa, Seinäjoella, Tampereella, Turussa ja pääkaupunkiseudulla. Tutkimuksiin on vuosien saatossa osallistunut kymmeniä tuhansia suomalaisia.

Acute valikoitui FVR:n potilastietojärjestelmäksi sen räätälöitävyyden ansioista. Rokotetutkimuksessa hyödynnettävän potilastietojärjestelmän vaatimukset ja tarpeet poikkeavat suurilta osin perinteisen terveydenhuollon tarpeista.

Käytäntö on osoittanut, että Acute on helppokäyttöinen ja henkilöstömme on omaksunut sen jopa poikkeuksellisen nopeasti.

– Totesimme kilpailutuksessa, että Acute on meidän käyttötarkoitukseemme paras vaihtoehto. Otamme vastaan rokotettavia ja tutkimme heitä, ja noudatamme tässä prosessissa tarkkaa tutkimusprotokollaa, joka vaatii esimerkiksi kaikkien hoitokäyntien kirjaamista. Hoitopolku on keskeisessä roolissa myös potilastietojärjestelmän käyttöä, kertoo FVR:n Senior Quality and Compliance Manager Niina Posti.

Käyttöönotto onnistui suunnitelmien mukaan

Acuten käyttöönotto sujui FVR:llä hyvin. Klinikoiden henkilöstö siirtyi uuteen yhtiöön syyskuun alussa ja käytännössä Acute on ollut käytössä siitä asti. Saatu palaute on ollut positiivista.

– Uuden opettelua tämän on totta kai ollut kaiken muun yhtiöittämisen tuoman muutoksen lisäksi, mutta käytäntö on osoittanut, että Acute on helppokäyttöinen. Henkilöstömme tarttui haasteeseen ennakkoluulottomasti ja rohkeasti, ja on omaksunut sen jopa poikkeuksellisen nopeasti, Posti sanoo.

Acuten räätälöitävyys on myös onnistunut vakuuttamaan täyttämällä juuri rokotetutkimukseen liittyvät erikoistarpeet. Käyttöönottoa on tukenut tiivis yhteistyö viteciläisten kanssa koko prosessin ajan. Niin käyttöönotto kuin käyttöönottokoulutukset saatiin päätökseen suunnitelman mukaisessa aikataulussa.

Käyttöönoton jälkeen tukea on saatu aina tarvittaessa. Kuukausittaiset palaverit ja tikettikäytännön rutinoituminen ovat auttaneet potilastietojärjestelmään syventyessä ja myös tulevaa on suunniteltu yhdessä Vitec Acuten kanssa.

Acute valikoitui FVR – Suomen rokotetutkimuksen potilastietojärjestelmäksi sen räätälöitävyyden ansioista.

– Olemme pohtineet, miten voisimme jatkossa käyttää Acutea niin, että se tukisi toimintamme kehittymistä mahdollisimman hyvin. Haluamme jatkossa esimerkiksi seurata resurssien kuormitusta, jotta voimme suunnitella töitä aiempaa tarkemmin ja mahdollisuuksien mukaan tutkia, voidaanko asiantuntijoiden aikaa vapauttaa rutiinityöstä vaativampiin tehtäviin, Posti summaa.

Oman toiminnan kehittämisen ohella FVR – Suomen rokotetutkimus on ollut mukana rakentamassa Power BI -näkymää yhteistyössä Vitec Acuten kanssa.