31 maaliskuuta 2023

Acutesta monipuolista tietoa työkykyisyyden tilanteesta

Olemme tyytyväisiä Acuten hankintaan, sanoo Savonlinnan Seudun Työterveys ry:n toiminnanjohtaja Maarit Leskinen. Savonlinnan Seudun Työterveys otti Acuten käyttöön vuoden vaihteessa. Acuten Power BI -raportointi pääsee hyötykäyttöön huhtikuussa.

Savonlinnan Seudun Työterveys päätti siirtyä Acuteen, kun tieto aiemman potilastietojärjestelmän tuen päättymisestä ilmeni. 

– Valitsimme Acuten tämän hyvän maineen vuoksi, ja toki olimme myös tyytyväisiä tarjoukseen, kertoo Leskinen. 

Savonlinnan Seudun Työterveys ry on rekisteröity yhdistys, joka tuottaa työterveyshuoltopalveluja 3 500 asiakkaalle Savonlinnan seudulla. Jäseninä ja omistajina toimivat asiakasyritykset. 

Yhdistyksen hallitus hyväksyi tarjouksen elokuussa, ja jo syyskuussa palkattiin henkilö vetämään projektia. Vanhasta järjestelmästä siirrettiin tiedot kattavasti uuteen Acuteen. Vuodenvaihteeseen mennessä koulutukset sekä käyttäjille että pääkäyttäjille oli pidetty. 

– Käyttöönoton alussa jo enemmän koulutusta saaneet toimivat vierihoitajina ja auttoivat muita uuden järjestelmän haltuunotossa. Osa oli heti mielenkiinnolla oppimassa uutta, osalla oli enemmän haasteita ja etäkoulutusta ei koettu riittävänä. Vierihoito oli siis ehdottoman tärkeää. Alkuvuosi on kaikilla kulunut uutta oppiessa.  

Vähitellen uuden järjestelmän käyttäminen on alkanut sujua, vaikka Acute poikkeaakin edeltäjästään huomattavasti.

Leskisen mukaan järjestelmän vaihdoksessa kannattaa varautua yllätyksiin. 

– Vinkkinä sanoisin muille, että koulutuksia kannattaa kohdentaa käyttäjien mukaan. On hyvä varautua siihen, että kokonaisuus ei jää yhden ihmisen harteille, Leskinen neuvoo. 

Raportointi näyttää hyvältä. Visuaaliset raportit ovat ymmärrettäviä sekä nopeita ja helppoja käyttää.

Nyt kun dataa on kertynyt ensimmäisen vuosineljänneksen verran, Acuten Power BI -raportointia hyödynnetään varsinaisesti ensimmäistä kertaa. 

– Raportointi näyttää hyvältä. Käytämme raportointia monipuolisesti asiakastarpeisiin. Aiomme muuttaa raportointitapaamme asiakkaille, kun se on nyt hyvin mahdollista. 

Aiemmin raportteja visualisoitiin Excelillä itse. Nyt tietojen hyödyntäminen on nopeaa ja helppoa. 

– Visuaaliset raportit ovat ymmärrettäviä ja voimme heti tarjota asiakkaalle aiempaa monipuolisempaa tietoa työkykyisyyden tilanteesta ja sen lähtökohdista. Työtämme helpottaa, kun raportit ovat heti valmiita. Se lisää myös halukkuutta hyödyntää tietoa.