Våra lösningar

Föreställ dig att din partner frigör tid för dig, istället för att du bara sitter vid skärmen. Du kan verka var och när du vill, utan begränsningar. Dessutom kan du utveckla din miljö i önskad riktning. Låter det bra?

Vi hjälper dig att få ditt drömverktyg.

Patientdatasystemet Acute är den bästa partnern för ditt företag inom hälsovården. Vi hjälper dig att bygga och utveckla din affärsverksamhet genom att erbjuda ett drömverktyg som gör det möjligt att arbeta var som helst. Du kan skapa en önskad helhet genom att utvidga systemet med egna tilläggstjänster, separat uppbyggda integrationer och partnertjänster. Acute möjliggör också effektiv informationshantering.

Sinnesro och välbefinnande

Patientdatasystemet Acute

Acute är ett drömverktyg som gör det möjligt att arbeta var som helst.

Acutes informationshantering

Acute möjliggör omfattande rapportering och datalagring.

Acutes integration

Utvidga Acute flexibelt enligt dina behov.

Acute frigör tid för kunden.

Vardagens stödpelare för hälso- och sjukvårdspersonal

Acute är ett informationssäkert och skalbart kund-, patient- och verksamhetsstyrningssystem. Integrations- och partnertjänsterna i det molnbaserade systemet möjliggör ett anpassningsbart system som kan användas var och när som helst. Acute är ett säkert och fungerande standardprogram som inte kräver stora investeringar och som tack vare sin skalbarhet passar lika bra för terapikedjan som för läkarcentraler och specialiserad sjukvård. Det tydliga användargränssnittet styr vardagsrutinerna. Vyn för patientens vårdhistorik och färdiga mallar hjälper till vid planeringen av vårdvägarna. Ungefär 300 hälsö- och sjukvårdsföretag in Finland använder redan Acute. 

Acute integreras i hälso- och sjukvårdens datasystem och medicinska program

Acute är ett modernt system som kan ändras enligt dina behov och lämpar sig i många olika verksamhetsmodeller – alltid med beaktande av informationssäkerhetskraven. Välj marknadens bästa verktyg för din affärsverksamhet och säkerställ kompatibla lösningar. Utöka med mångsidiga tilläggsdelar och det omfattande partnernätverket. En del av de digitala tilläggstjänsterna byggs upp via det tekniska gränssnittet REST API. Acute känner till många standarder och tekniker för informationssystem inom hälso- och sjukvården.  

Smidiga processer och dataanalys

Power BI-rapporteringen hjälper till att utveckla företagets affärsverksamhet genom att producera lättförståelig och visuell information som stöder Acutes övriga rapportering. De färdiga rapporterna i Acute har utvecklats särskilt för företagshälsovårdens behov, men de betjänar också andra Acute-användare. Utifrån rapporteringsdata kan man jämföra uppgifter från olika tidsperioder och genom att utnyttja rapporteringsdatabasen uppdateras data automatiskt. Rapporteringen kan också användas med hjälp av en rapporteringsförbindelse, varvid det är möjligt att överföra data i Acute till kundens egen rapporteringsmiljö. 

Vi erbjuder repetition, utbildning och stöd 

Våra kunder har tillgång till Service Desks kundtjänst under vardagar och en kundportal dygnet runt för självständig hjälp. I portalen kan du också enkelt lämna en elektronisk supportbegäran till oss. 

Vi ordnar ständigt nya utbildningar som vi också skräddarsyr för ditt företags behov. Vi utbildar användarna i de bästa användningssätten enligt användarrollerna och beaktar särdragen i din affärsverksamhet. Om du önskar kan du också beställa en Acute-expert för en dag till ditt företag eller komma överens om stödutbildning på distans.  

I vår heltäckande ibruktagandetjänst ser våra experter till att systemet anpassas till ert företags behov och att användarna utnyttjar det på bästa möjliga sätt.