Acute frigör tid för kunden

Underlätta ditt eget arbete och förbättra kundupplevelsen

Acute är den bästa partnern för företag inom hälso- och sjukvård

Om du vill ha ett patientdatasystem som smidigt passar dina önskemål, har du kommit till rätt plats. Helhetslösningen som genomförs som en molntjänst, Acute, ger dig enkel tillgång till alla nödvändiga verktyg, utan bekymmer med installation, säkerhet och informationssäkerhet. Låt oss hjälpa dig!

Sinnesro och välbefinnande

Drömverktyget i vardagen

Acute frigör tid för kunderna och ökar friheten och rörligheten i det egna arbetet.

Öppet, utvidgat gränssnitt

Acute är en modern applikationsplattform som är lätt att redigera.

Utvecklas i takt med din affärsverksamhet

Utvecklingen av systemhelheten binder inte ditt företag till en och samma IT-leverantör.

Ett system du kan lita på 

Vi skapar ett tillförlitligt patientdatasystem med hjälp av en stark arbetsgemenskap. Vi arbeta nära kunden och erbjuder individuell och personlig kundtjänst.

Vi för samman användare 

Grunden för allt vi gör är interoperabilitet. Vi vill att varje hälsovårdsaktör ska ha möjlighet till ett tillförlitligt patientdatasystem med utvecklingsmöjligheter.

Vi hjälper dig att få ditt drömverktyg.

Bekanta dig med våra lösningar