Om oss

Kontakta oss – vi hjälper dig

Vi bygger upp det bästa informationssystemet inom hälso- och sjukvården – bekanta dig med oss

Vi är ett finländskt It-systemhus och vi skapar ett tillförlitligt patientdatasystem med hjälp av en stark arbetsgemenskap. Vi satsar på personlig kundservice och värdesätter säkerhet och funktionssäkerhet i vårt system. Du kan lita på oss – i dag och i morgon. 

Grunden för allt vi gör är systemets interoperabilitet. Vi siktar på ett patientdatasystem som är skalbart och som utvecklas och som kan skräddarsys för en liten eller stor aktör oberoende av partner. Vi vill möjliggöra bättre hälso- och sjukvård för alla. 

Vi är med och skapar bättre hälso- och sjukvård och främjar patienternas hälsa. Den kontinuerliga tekniska utvecklingen inom hälso- och sjukvården skapar en möjlighet till innovation och förbättring av de tjänster vi erbjuder. Vi satsar på högklassig kundservice genom att lösa problem snabbt och effektivt. 

Mission

Vi arbetar för våra kunder, så att de kan fokusera på att förbättra sina patienters hälsa.  

Vi bygger upp, övervakar och tryggar funktionerna och datainnehållet i informationssystemet i klass A3, som är avsett för behandling av patientuppgifter. 

Vision

Vi frigör tid för kunden. 

Mission

Vi arbetar för våra kunder, så att de kan fokusera på att förbättra sina patienters hälsa.  

Vi bygger upp, övervakar och tryggar funktionerna och datainnehållet i informationssystemet i klass A3, som är avsett för behandling av patientuppgifter. 

Vision

Vi frigör tid för kunden. 

Vitec Acutes värden

Produkterna är vår grund

Gör det enkelt

Öppenhet och förtroende

Vi är här för dig

Vårt försäljningsteam hjälper dig. Kontakta oss på engelska eller på finska.

Janne Vainio

verkställande direktör 

+358 40 579 2115

Jyri Mäkinen

försäljnings- och marknadsföringsdirektör 

+358 40 779 7611

Tuomas Toivola

lösningsförsäljare 

+358 44 338 0121

Annukka Salonen

försäljningsförhandlare 

+358 40 578 9153

Kaj Ronimus

försäljningsförhandlare 

+358 40 073 3825

Faktureringsuppgifter
Vitec Acute Oy
FO-nummer 1836942-0

E-faktureringsadress: 003718369420
Operatör: PAGERO
Förmedlarkod: 003723609900 eller PAGERO

Pappersfakturor: till besöksadressen

E-postfakturor: laskutus.acuvitec@vitec.se

Faktureringsuppgifter
Vitec Acute Oy
FO-nummer 1836942-0

E-faktureringsadress: 003718369420
Operatör: PAGERO
Förmedlarkod: 003723609900 eller PAGERO

Pappersfakturor: till besöksadressen

E-postfakturor: laskutus.acuvitec@vitec.se