CSAM S7 Extranet

Terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja kotihoidon palvelut samasta portaalista.

CSAM S7 Extranet palvelu hyödyntää CSAM S7 palvelualustaa, joka mahdollistaa terveydenhuollon-, sosiaalitoimen- ja kotihoidon palvelujen tarjoamisen laajasti samasta portaalista. Extranet palvelu on skaalautuva, jonne kootaan Työterveystoimijan asiakasyrityksille tarpeelliset palvelut.

S7 Extranet palvelu koostuu kolmesta palvelukokonaisuudesta; Yrityskäyttäjän, Työterveystoimijan ja Asiakaskäyttäjän portaalista. Työterveyden asiakasyritykset pääsevät hyödyntämään Extranet palvelua, joka on integroitu Acuteen, seuraavia palveluja:

  • Suojattu viestintä yrityksen ja työterveystoimijan välillä
  • Ylläpitämään yrityksen työntekijöiden henkilöstötietoja
  • Sairauspoissaoloilmoitukset
  • Ylläpitämään ja tilaamaan työpaikkaselvitysraportteja ja toimintasuunnitelmia
  • Hoitamaan korvaushakemusprosessin (SV98)

Optioina voidaan lisäksi tarjota myöhemmin laajennuksia Asiakasportaaliin ja Extranet -palveluihin:

  • Sähköiset lomakkeet mm. esitietokartoituksiin ja kyselyihin vastaamiseen
  • Työterveysasiakkaan oman organisaation nimetyn Vastuuhoitajan ja Vastuulääkärin yhteystietojen esittämiseen Kansalaisportaaliin puolella
  • Dynaaminen raportointi eli vakioraportit voidaan tuoda integraatiolla suoraan yrityskäyttäjille näytettäväksi palvelussa

 

OTA YHTEYTTÄ

CSAM Finland
Kiviharjunlenkki 1D
90220 Oulu
Finland

Kai Juusola
kai.juusola@csamhealth.com
+358 (0)44 042 4402