Ymmärrys ja luottamus luotsina tulevaisuuteen

Väestö ikääntyy, asiakasmäärät ja kustannukset kasvavat. Työskentelymalleja pitää tehostaa, nykyiset palvelurakenteet tarvitsevat muutosta ja hyvä asiakaskokemus on entistä tärkeämpää. Teknologia on yksi vaihtoehto näiden haasteiden ratkaisemiseen.

Asioita kehitetään usein sisältä ulospäin. Toimittaja keksii hyvän idean ja pyrkii myymään sen asiakkailleen tulevaisuuden ratkaisuna ongelmiin tai päinvastoin asiakas rakentaa itselleen oman ”uniikin” järjestelmäratkaisunsa, mutta ei tule matkalla ajatelleeksi sen ylläpitoon liittyviä haasteita maailman muuttuessa.

Teknologia on mahdollistaja. Se muuttaa toimintaa ja ihmiset tekevät sen avulla lisäarvoa asiakkaille. On siis erittäin tärkeää miettiä, mitä ongelmaa olemme ratkaisemassa ja miksi? Kuka hyötyy ja miten lisäarvoa synnytetään? Tämä edellyttää hyvää liiketoiminta- ja asiakastuntemusta. Olemme viime vuosina keskustelleet paljon siitä, mitä terveydenhuollossa tapahtuu ja miten me voisimme olla omalta osaltamme edistämässä tätä muutosta. Kokonaisuutta on ajateltava ulkoa sisäänpäin: asiakas – lisäarvo – hinta – kustannukset – tuote. On pystyttävä rakentamaan jatkuvasti parempaa laatukulttuuria. Asiakasta on ilahdutettava luottamuksella ja lisäarvolla. Näihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää, että henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisesta pidetään huolta.

Teknologia on mahdollistaja. Se muuttaa toimintaa ja ihmiset tekevät sen avulla lisäarvoa asiakkaille.

Minulle johtaminen on kuuntelemista – ilman valmiita vastauksia. Uskon myös, että johtajuus syntyy teoista, ei omistamisesta, ja siksi haluan antaa luottamusta. Kulttuuri pitää kokea yhdessä, silloin se muuttaa ajattelua. Haluan, että asiat tulevat valmiiksi, mutta pyrin samalla armollisuuteen. Tasa-arvo, yhdenmukaisuus, läpinäkyvyys ja usko ihmisiin vievät menestykseen.

Lisäarvoa joustavuudella ja luottamuksella

Voidakseen onnistua on oltava lähellä asiakasta joka ikinen päivä. Kuultava, ymmärrettävä ja toimittava proaktiivisesti ja rohkeasti yhteistyössä muiden kanssa. Tietojärjestelmäympäristöt ovat käytännössä aina hajautettuja ja kompleksisia ympäristöjä. Asiakasta kiinnostaa käyttökokemus, jolloin tärkeimmäksi tekijäksi nousee oman tuotteen yhteensopivuus ja luotettavuus asiakkaan ympäristössä. Alamme helmasynti on usein se, kuinka suhtaudumme kolmansiin osapuoliin.

Kolmansien osapuolten virheet rajataan usein sopimuksellisesti ulos riskienhallinnan takia, mutta käytännössä kuitenkin kokonaisuus ratkaisee. Eri osapuolten ongelmat haittaavat päivittäistä tekemistä ja ennemmin tai myöhemmin vaikuttavat suuresti asiakkaan liiketoimintaan. Siis juuri siihen, mikä on kaiken keskiössä. Luottamuksen särkyessä lisäarvo jää syntymättä eikä aitoa muutosta tule. Tulevaisuudessa toimittajayhteistyö on tärkeä osa oman liiketoiminnan onnistumista. On pystyttävä tuottamaan lisäarvoa ja luottamusta yhä säädellymmässä ympäristössä.

Terveydenhuollossa meneillään olevat muutokset eivät lupaa myötätuulia toimialalle tulevaisuudessakaan. Oleellista onkin joustavuus. Vaikka meillä olisi tulevaisuudesta kuinka kirkas kuva, niin viisas vaihtaa mielipidettä ja kuuntelee asiakasta. On enemmän kuin oleellista ajatella jatkuvasti aitoa toiminnanmuutosta, jolla asiakas voi luoda lisäarvoa. Jos pystymme luomaan tällaista toiminnan muutosta, uskon, että pystymme ymmärtämään tulevaisuuden terveydenhuoltoa ja siinä tapahtuvia muutoksia.

 

Kuka: Janne Vainio, Acuvitec Oy:n toimitusjohtaja.

Mitä tekee: Vastuualueena Acuvitec Oy:n palveluliiketoiminta.

Polku: Vitecillä vuodesta 2005. Projektipäällikkö, asiakkuusjohtaja ja toimitusjohtaja.

Työssä motivoi: Ihmiset, haasteelliset työtehtävät, toimialan vastuullisuus ja merkitys kansalaisille.

Erityistaito: Pitkä kokemus talosta eri tehtävissä.

Motto: Tuulta päin!