13 kesäkuuta 2023

Vitec Acute panostaa henkilöstönsä mielen hyvinvointiin

Muutokset toimintaympäristössä ja työssä vaikuttavat nykypäivän työelämässä. Avuksi tarvitaan erilaisia metataitoja, mutta myös panostusta mielen hyvinvointiin.

Vitec Acuten toukokuisessa henkilöstöinfossa keskusteltiin metataidoista ja työympäristön muutoksesta sekä lanseerattiin henkilöstölle uusi hyvinvointipalvelu, joka tukee mielen hyvinvointia. 

– Ajattelemme hyvinvoinnin olevan yhteispeliä. Molempia tulee huoltaa: sekä organisaatiota että yksilöä, kuvailee Vitec Acuten toimitusjohtaja Janne Vainio. 

Metataidot tukevat muutoksessa

Muuttuvassa työelämässä tarvitaan itsensä johtamisen taitoja, kuten tunneälyä, itseohjautuvuutta, vuorovaikutus- ja yhteisötyötaitoja, oman osaamisen tunnistamista ja kriittistä ajattelua. Tämänkaltaisia ominaisuuksia kutsutaan metataidoiksi, jotka tukevat alati muuttuvassa työelämässä. 

– Työelämää leimaa toimintaympäristön, tilanteiden ja työn jatkuva muutos, joka vaatii sekä organisaation että yksilön näkökulmasta jatkuvaa uudistumista eli oppimista, Vainio pohtii. 

Koulussa aikanaan opetetut asiat eivät välttämättä enää päde työelämässä, mikä edellyttää muuntautumista.

Toukokuisessa viteciläisten henkilöstöinfon keskustelussa työympäristön muutoksista nousi esiin muun muassa työtehtävien ja työelämän muutokset, tekoälyn vaikutus sekä työajan riittämättömyys itsensä kehittämiseen. Koulussa aikanaan opetetut asiat eivät välttämättä enää päde työelämässä, mikä edellyttää muuntautumista.  

Metataitokeskusteluissa suurin osa näkökulmista liittyi etätyön lisääntymiseen. Sosiaaliset kontaktit jäävät vähemmälle, kun viestintä ja tapaamiset tapahtuvat kirjallisesti. Tämä edellyttää työyhteisöltä uudenlaisia vuorovaikutustaitoja ja tilanneherkkyyttä. 

Mielen hyvinvointia matalalla kynnyksellä

Vitec Acuten henkilöstön käyttöön lanseerattiin uusi työhyvinvointipalvelu, joka on suunnattu mielen hyvinvointiin. Palvelun halutaan kasvattavan yrityksen yhteistä osaamispääomaa. 

– Onnistumisemme kannalta avainkysymys on, mihin organisaatiomme yhteinen osaamispääoma suunnataan ja mitä uusia taitoja tulemme tarvitsemaan. Meillä tulee olla yhteinen näkemys organisoitumisesta, toimintatavoista sekä luottamus toistemme osaamiseen. Haluamme rakentaa yhteistä arvopohjaa ja palautejärjestelmää sekä vahvaa työyhteisöä, jotta henkilöstön voimavarat olisivat mahdollisimman hyvät, Vainio kertoo. 

Palvelun halutaan kasvattavan yrityksen yhteistä osaamispääomaa.

Tietotyössä mielen hyvinvoinnin haasteet ovat läsnä päivittäin. Työnantajan tehtävänä on työperäisten kuormitustekijöiden tunnistaminen ja ehkäisy, kun taas työntekijän tehtävä on oman hyvinvoinnin vahvistaminen. Tähän halutaan tarjota matalan kynnyksen palveluita. 

– Halusimme päästä tilanteeseen, jossa mielenhuollon palvelut ovat työsuhde-etu ja verrattavissa lounasseteliin. 

Lue lisää: Panosta työhyvinvoinnin johtamiseen tietotyössä