14 helmikuuta 2023

Panosta työhyvinvoinnin johtamiseen tietotyössä

Tietotyössä mielen hyvinvointiin liittyvät haasteet ovat läsnä joka päivä ja työhyvinvointia on johdettava.

Toimitusjohtaja Janne Vainio katsoo hymyillen kameraan vaaleaa taustaa vasten.

Se miten hyvin tunnet itsesi johtajana vaikuttaa suoraan siihen, miten organisaatiosi tunneäly ja mieli toimii. Oletko elossa ja pystytkö käyttämään omia kykyjäsi itsellesi tärkeillä tavoilla. Onko tavoitetilasi oikea?

Tietotyössä työnantaja tarjoaa usein kannustavaa ja sallivaa työympäristöä, jossa on mahdollisuus kehittää itseään lähes rajattomasti. Silloin itsensä hyvin tunteminen onkin tärkeää, jotta voi ehkäistä työperäisten kuormitustekijöiden syntymistä. Omaa mielen hyvinvointia voi vahvistaa ja psyykkistä selviytymiskykyä, joustavuutta sekä uudelleen orientoitumista kasvattaa.

Vaikka arki joskus koettelee ja kuormittaa, usein kohtuullinen stressi on hyvästä. Se auttaa meitä toimimaan ja saamaan aikaan tuloksia. Jatkuva pakkotahtisuus ei kuitenkaan ole hyvästä. Toisaalta itsenäisessä työssä on opittava pitämään itsestä huolta. On tärkeää muistaa hyödyntää vaikkapa kognitiivista ergonomiaa, jossa työntekoa muokataan siihen suuntaan, että erilaiset keskeytykset, häiriöt ja tietotulvat eivät häiritse tekemistä. Hyvänä muistisääntönä voikin pitää sitä, että pystymme tekemään keskittymistä vaativaa ja energiaa kuluttavaa työtä 90 minuuttia kerrallaan.

Suurimman uhan työssä kuormittumiselle luovatkin juuri olosuhteet, joilla on suora yhteys mieleen. Siksi näiden tunnistaminen yhdessä työantajan ja työtekijöiden kanssa on tärkeää, ja samalla niiden syntymekanismit saadaan ehkäistyä. Tämä on erityisen tärkeää juuri nyt, kun olemme optimoineet työmme kotiin ja siirrymme kohti hybridityöskentelyä.   

Liiketoimintastrategiat muuttuvat ja organisaatiot kehittyvät, eikä mieli pysy aina perässä. Pienentääksemme riskiä ajautua harhaan on tärkeää yrittää oppia koko ajan uutta ja kehittää organisaatiokulttuuria suuntaan, jossa on selkeät tavoitteet, sujuvat prosessit ja oikein mitoitetut työtehtävät ja roolit. Työpaikoilla oikeudenmukaisuus ja työn tekemistä tukevat rakenteet ovat avainasemassa, kuten myös pyrkimys mahdollisimman selkeään päätöksentekoon ja hyvään viestintään. Sillä tavoin tärkein voimavaramme, eli henkilöstö, pystyy orientoitumaan tehokkaasti työtehtäviinsä. 

Tätä työtä meillä johtavat esihenkilöt ja tiiminvetäjät. Vitec Acuten esihenkilötyö sai viimeisessä henkilöstömittauksessa QWL-arvosanaksi 86 sadasta, ja mittauksen kaikkien osa-alueiden kokonaisarvosana oli 81 – erinomaista työtä!