Työterveys Helsinki on tyytyväinen ACUTEn etäkäyttäjä

Helsingin kaupungin työntekijöille kokonaisvaltaista työterveyshuoltoa tarjoava Työterveys Helsinki on ottanut etätyöskentelyn tavaksi myös potilashoidossa, ja etävastaanotto on saanut suosiota niin hoitohenkilökunnan kuin potilaidenkin suunnalta. Potilastietojärjestelmä ACUTEn käyttö on onnistunut saumatta myös kotoa käsin.

Kaisu Aarno-Kaisti

Työterveys Helsinki tuottaa Helsingin kaupungin 38 000 työntekijälle työterveyshuoltoa tarjoten sekä ennaltaehkäiseviä palveluita että sairaanhoitoa. Asiakkaita on jo lähes kymmenen vuoden ajan palveltu toimipisteessä, jossa on saman katon alla myös laboratoriotoimintaa sekä kuvantamista. 

ACUTE-potilastietojärjestelmän työterveyshuollon osio on ollut Työterveys Helsingin käytössä jo useamman vuoden, ja palveluun on ylilääkäri Eevamaija Tuovisen mukaan oltu tyytyväisiä. Käytössä olevaa järjestelmää on kehitetty yhdessä Vitecin kanssa.

– Yhteistyömme on ollut hyvää. Olemme päässeet esittämään kehitysehdotuksia suoraan Vitecille, ja monet niistä on pystytty myös toteuttamaan, iloitsee Eevamaija.

Poikkeusvuosi toi etävastaanottopalvelut

Poikkeuksellinen maailmantilanne toi muutoksia myös työterveyshuollon palveluihin. Korona-aikana etätöitä ei ole tehty pelkästään hallinnollisissa tehtävissä, vaan myös potilaita on hyvin kokemuksin hoidettu etäpalveluna.

– Toimimme asiakastarve edellä. Ensikontaktissa puhelimitse tai chatissa arvioidaan, tarvitaanko perinteisempää lähivastaanottoa vai voidaanko häntä hoitaa etänä. Yllättävän paljon pystyy hoitamaan etänä, etenkin jo entuudestaan tuttujen potilaiden asioita, kertoo Eevamaija.

Etävastaanottopalvelu on saanut paljon suosiota, ja sekä henkilökunta että potilaat ovat olleet palveluun hyvin tyytyväisiä.

Järjestelmien käyttö on toiminut suojattujen yhteyksien kautta erinomaisesti. Etävastaanottopalvelu on saanut paljon suosiota, ja sekä henkilökunta että potilaat ovat olleet palveluun hyvin tyytyväisiä.

Tulevaisuuden sähköiset tuulet

Työterveys Helsingin suunnitelmissa on kehittää sähköisiä palveluita edelleen seuraavien vuosien aikana. Loppukeväästä käyttöön otetaan potilastietojärjestelmä ACUTEen integroidut videovastaanotot, mikä tuo taas lisää mahdollisuuksia potilaan hoitoon.

– Olemme oppineet nyt hyviä käytäntöjä ja valmiuksia potilaiden hoitamiseen etänä, mikä on tärkeää, koska uskon etätyön jäävän ainakin jossain määrin elämään vielä korona-ajan jälkeenkin, Eevamaija pohtii.

Olemme oppineet nyt hyviä käytäntöjä ja valmiuksia potilaiden hoitamiseen etänä

Lisäksi käyttöön ollaan ottamassa Kiireetön asiointi -kanava, ja suunnitelmissa on myös terveystarkastuksen sekä työpaikkaselvityksen sähköistäminen.

– Uudessa työskentelytavassa on otettava kokonaisvaltaisesti monta asiaa huomioon, mutta opimme kaikki yhdessä muuttuneesta tilanteesta, Eevamaija tiivistää.