Luottamus on hierarkiaa ja titteleitä tärkeämpi

Omassa työssäni olen viime vuodet kulkenut läpi tietä, jossa virheet, yritykset ja erehdykset ovat haastaneet etsimään uutta johtamisen mallia. Olen oppinut, että työn merkityksellisyys ja keskinäinen luottamus ovat äärimmäisen tärkeä osa yrityksen sosiaalista pääomaa.

Toimitusjohtaja Janne Vainio katsoo hymyillen kameraan sinistä taustaa vasten.

Janne Vainio

Mihin luottamusta tarvitaan?

Työmotivaatioomme yksi eniten vaikuttavista asioista on työn merkityksellisyys. Mitä merkityksellisemmäksi koemme työmme, sitä paremmin se sujuu. Positiiviset tulokset näkyvät ihmisten hyvinvoinnissa ja viivan alla.

Työn merkityksellisyyden kokemus lisääntyy merkittävästi, kun työn tekijä saa mahdollisuuden vaikuttaa omaan työnkuvaansa. Työhön sitoutuminen kasvaa, vastuu työtehtäviä kohtaan paranee, josta seuraa automaattisesti parempaa laatua. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää kuitenkin jatkuvaa keskinäisen luottamuksen rakentamista. 

Muutos sisältää aina riskin. Riskin ottaminen edellyttää luottamusta.

Koronapandemia hajauttaa työyhteisöjä kauemmas toisistaan ja pakottaa ottamaan käyttöön uusia työvälineitä ja -prosesseja. Työelämää leimaa toimintaympäristön, tilanteiden ja työn voimakas muutos. Ilman luottamusta ihmiset eivät ota riskejä eivätkä jaa riittävästi tietoa. Jatkuvassa kilpailussa ja uusissa toimintatavoissa jokaisen yrityksen ja työntekijän tulee pystyä muutokseen. Muutos sisältää aina riskin. Riskin ottaminen edellyttää luottamusta. Ilman muutosta asiat jämähtävät paikoilleen.

Luottamus on hyvän työilmapiirin ja työkyvyn kannalta ratkaisevan tärkeää. Se ansaitaan omalla toiminnalla arjessa jokaisena päivänä. Kun omassa työssään pystyy parantamaan kuuntelemisen taitoja, olemaan paremmin läsnä ja osoittamaan aitoa kiinnostusta toista kohtaan, luottamus paranee kuin itsestään. Samalla tulee kohdelluksi kaikki tasapuolisesti, toimittua johdonmukaisella tavalla – ja annettua luottamusta.