11 maaliskuuta 2024

Kalenterinäkymä uudistui

Tuoreimman versiopäivityksen yhteydessä uudistimme Acuten kalenterinäkymän. Uudistus parantaa potilaiden tietosuojaa ja vähentää tarvetta lokitietojen tallentamiseen.

Acuten kalenterityökalun avulla on kätevä tarkistaa, miltä esimerkiksi yhden hoitajan tai lääkärin varaustilanne näyttää. Aiemmin kalenterivarauksissa on näkynyt potilaan nimi ja esimerkiksi tulosyy, mutta tuoreimman versiopäivityksen myötä kalenterinäkymä on muuttunut. Enää kollegan kalenteria tarkasteltaessa varauksissa ei näy potilaan nimeä tai kuvauskentän sisältöä.

– Kalenterista näkee edelleen omat varaukset kuten ennenkin, mutta kollegan kalenterista kuvauskenttä ja asiakkaan nimi ovat oletusarvoisesti piilotettuina, Vitec Acuten Product Designer Emilia Mattila täsmentää.

Haluamme olla tarkkoja siitä, että tietoja pääsevät käsittelemään vain ne, joille se on hoidon kannalta olennaista.

Muutoksen taustalla vaikuttaa moni tekijä. Terveydenhuollon tietosuojavaatimukset ovat jo nyt tiukat, mutta ne myös kehittyvät koko ajan. Lisäksi ihmiset ovat aiempaa kiinnostuneempia siitä, miten heidän tietojaan käsitellään.

– Haluamme olla tarkkoja siitä, että tietoja pääsevät käsittelemään vain ne, joille se on hoidon kannalta olennaista. Versiopäivityksen myötä työntekijät eivät enää pääse käsittelemään tietoja laajemmin kuin on tarkoituksenmukaista.

Asetuksia mahdollista muuttaa

Muutoksesta huolimatta kalenterista voi edelleen tarkistaa, onko yksittäinen hoitaja tai lääkäri vapaana vai varattuna. Toive muutokseen on tullut erityisesti Vitec Acuten suuremmilta asiakkailta, joilla on paljon käyttäjiä ja sen myötä myös kalentereita. Joissain tapauksissa nimen ja kuvauskentän näyttäminen kaikille kalenterikäyttäjille voi kuitenkin olla oleellista.

– Asetuksia on mahdollista muuttaa niin, että tiedot näkyvät kalenterin käyttäjille, kuten ne ovat ennenkin näkyneet. Tietoja voidaan myös rajata niin, että piilotetaan vain toinen: kuvauskenttä tai nimi. Joissain tilanteissa esimerkiksi potilaan tulosyy voi olla oleellista tietoa kollegoille, Emilia toteaa.

Ihmiset ovat aiempaa kiinnostuneempia siitä, miten heidän tietojaan käsitellään.

Tällainen tarve voi olla esimerkiksi, kun hoitajan pitää valmistella toimenpidehuone lääkärille ennen potilaan saapumista. Kalenterinäkymä saattaa toisinaan helpottaa myös ajanvarauksesta huolehtivia henkilöitä, jolloin tietojen näyttäminen voi olla perusteltua.

– Suosittelemme ensisijaisesti, että esimerkiksi ajanvarauksia peruttaessa varauksen tiedot haetaan asiakkaan tiedoista eikä koko yksikön kalenterista. Kannustamme myös käyttämään aina hakutoimintoja henkilötunnuksella, joka on ainoa henkilön yksilöivä tieto, Emilia vinkkaa.

Lokimerkinnät kertovat, kuka potilaan tietoja tarkastelee

Yksi syy kalenterinäkymän muutokselle on asiakastietolakiin liittyvä käytön valvonta.

– Potilastietojärjestelmän käyttäjien tiedot lokitetaan, eli keräämme tiedon siitä, kuka tarkastelee tai muokkaa potilaan tietoja. Lokitietojen perusteella voidaan tarkistaa, että klikkaukset tehneellä henkilöllä on riittävät ja oikeelliset perusteet tietojen käsittelyyn, Mattila kertoo.

Versiopäivityksen myötä lokittamisen tarve vähenee kalenterin osalta.

– Aiemmin kollegan kalenterin tarkastaminen on synnyttänyt suuren määrän lokimerkintöjä, varsinkin jos varauksia on katsottu viikkotasolla. Pelkkä nimetön varaus ei ole arkaluonteista tietoa, joten jatkossa varausten tarkastelua ei tarvitse lokittaa. Kalenterista voi edelleen tarvittaessa avata tarkemmat tiedot, ja tällöin lokimerkintä syntyy normaaliin tapaan juuri kyseisen tiedon avaamisesta.

Jatkossa puuttuvien tietojen päällä näkyy piilotettu-merkintä. Merkintä auttaa hahmottamaan, että tieto on edelleen tallessa, mutta se ei ole käyttäjälle välttämättä oleellista tietoa. Varauksen piilottaminen koskee ainoastaan henkilöasiakkaita, mutta nimettömät ryhmävaraukset tai organisaatioasiakkaan varaukset näkyvät entiseen tapaan.