06 toukokuuta 2022

Acuten käyttäjille tehokkaampia mobiiliviestinnän palveluita

Vitec ja LINK Mobility solmivat vuodenvaihteessa yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on tarjota Acuten käyttäjille yhä tehokkaampia mobiiliviestinnän ratkaisuja.

Maapalloa esittävässä piirroskuvassa on kuvattu katkoviivoin, kuinka eri verkot linkittyvät toisiinsa globaalisti eri järjestelmien kautta.

Mobiiliviestinnän ratkaisut ovat jo pitkään kuuluneet Acute-potilastietojärjestelmän perustoiminnallisuuksiin. Järjestelmästä voi lähettää mm. ajanvarausvahvistuksia sekä niihin liittyviä muistutuksia helposti SMS-kanavaa hyödyntäen.

Ajanvarausvahvistukset ovat tuoneet ja tuovat jatkossakin loppukäyttäjälle varmuuden siitä, että vastaanottoaika on varmasti oikein varattu, eikä asiakaspalveluun päädy ylimääräisiä, vältettävissä olevia yhteydenottoja.

– On mitattu, että muistutusviestien avulla käyttämättä jääneiden aikojen määrä vähenee jopa 60 prosenttia. Vuorokautta ennen sovittua ajankohtaa toimitetulla tekstiviestimuistutuksella on tutkitusti merkittävä vaikutus yrityksen sujuvan ja taloudellisesti kannattavan päivärytmin takaamiseksi, kertoo LINK Mobilityn myyntipäällikkö Juho Salo.

Tietoturvallisuudesta puhutaan nykypäivänä paljon, ja se on tärkeä arvo niin yrityksille kuin kuluttajillekin. LINK Mobilityn tuottama tekstiviestikanava on päästä päähän salattu ja hyödyntää kaikkein korkeimpia turvallisuusstandardeja. Merkittävä osa LINK Mobilityn asiakkaista käyttää SMS-kanavaa myös tietoturvan varmistamiseen muun muassa osana kaksi- tai monivaiheista tunnistautumista.

Korkea saavutettavuus ja tavoitettavuus tekevät tekstiviesteistä hyväksi todetun asiakasviestintäkanavan.

– Tekstiviesteillä on merkittävä rooli monikanavaisen asiakasviestinnän mahdollistajana. Tekstiviestit ovat kaikille yhtenevästi saatavilla, ja luemme niistä tutkitusti 90 % ensimmäisen viiden minuutin aikana. Korkea saavutettavuus ja tavoitettavuus tekevät tekstiviesteistä hyväksi todetun asiakasviestintäkanavan, Juho muistuttaa.

LINK Mobilityn kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on systemaattisesti kehittää Acute-järjestelmässä käytettävää viestintää entistä kokonaisvaltaisemmin ja varmistaa, että kaikki tekstiviestien tarjoamat edut saadaan hyödynnettyä. Suunnittelemme toiminnallisuuksia mm. vastaanotolle ilmoittautumiseen sekä palautekyselyihin. Tarkoituksenamme on yhtenäistää asiakasviestinnän kokonaisuutta ja samanaikaisesti rikastaa asiakkaan palvelukokemusta.

Nykyiseen SMS-viestintään kohdistuvat muutokset eivät edellytä Acuten asiakkailta toimenpiteitä. Uusista toiminnallisuuksista kerrotaan tulevaisuudessa enemmän.