Roidun tekstiviestikysely

Tehokas kanava sinulle tärkeän kohderyhmän tavoittamiseen ja erilaisten palautteiden mittaamiseen

Roidun tarjoaman avoimen rajapinnan avulla voit myös integroida tekstiviestikyselypalvelun ulkoisiin järjestelmiisi – tätä toiminnallisuutta voidaan hyödyntää mm. erilaisten triggereiden rakentamisessa, joiden avulla voit automatisoida kyselyiden lähetyksen asiakkaan suoritettua jonkin tietyn toiminnon, kuten vastaanottokäynnin tai tapaamisen.

Kaikki vastaukset tallentuvat kokonaispalveluun sisältyvään Roidun raportointijärjestelmään reaaliaikaisesti, ja ne ovat nähtävissä kaikissa ennaltamääritellyissä raporteissa heti, kun vastaus on annettu. Tarvittaessa vastaukseen voi liittää hälytyksen, jos esimerkiksi huomataan poikkeus asiakaskokemuksessa – reagoimalla heti voit onnistua kääntämään asiakkaan huonon kokemuksen positiiviseksi. Hyödyntämällä tekstiviesti- ja sähköpostikyselyitä mittauskokonaisuudessasi voit varmistua siitä, että niin potilaan kuin esimerkiksi läheistenkin näkökulma otetaan mahdollisimman tehokkaasti huomioon. Lisäksi voit mm. todentaa hoidon tehokkuutta esimerkiksi kysymällä asiakkaasi voinnista tietyn ajan jälkeen hoidon toteutuksesta. Ääritapauksissa kyselyt voivat auttaa tunnistamaan myös esimerkiksi mahdollisia hoitovirheitä sekä niiden korrelaatioita erilaisiin tekijöihin kuten vaikkapa resursointiin.

 Lisätietoja

www.roidu.com 
Johan Fabritius
+358 50 330 1314
johan.fabritius@roidu.com