Power BI -raportit

Sujuvoita prosesseja ja datan analysointia Microsoft Power BI -raporttien avulla.

Power BI -raportointi auttaa kehittämään yrityksen liiketoimintaa tuottamalla helposti ymmärrettävää ja visualisoitua tietoa. Acutessa tarjolla olevat valmiit Power BI -raportit on kehitetty etenkin työterveysasiakkaiden tarpeisiin, mutta ne palvelevat myös muita Acute-käyttäjiä.

Ominaisuudet

  • Acutessa on toistaiseksi tarjolla kolme Power BI -raporttia: sairauspoissaolo-, korvaushakemus- ja kustannusten seuranta -raportit.
  • Kaiken ytimessä on raportointidata, jonka perusteella voidaan vertailla tietoja esimerkiksi eri ajanjaksoilta.
  • Raportointikantaa hyödyntämällä data päivittyy automaattisesti, eikä asiakkaan tarvitse käyttää aikaa oikean datan löytämiseen, vaan kaikki tieto sijaitsee raportointikannassa.
  • Raportointia on mahdollista hyödyntää myös käyttämällä raportointikantayhteyttä, jolloin Acutessa oleva data on mahdollista siirtää asiakkaan omaan raportointiympäristöön.
  • Acutessa olevia valmiita Power BI -raportteja on mahdollista hyödyntää rajapintojen kautta ja integroida niitä esimerkiksi kumppaniratkaisuihin.

Palvelun hyödyt

  • Helposti ymmärrettävää ja visualisoitua tietoa, joka tukee yrityksen liiketoiminnan kehittämistä.
  • Tukee ja täydentää Acuten muuta raportointia.

Valitessaan valmiit raportit (1), asiakas pääsee suoraan kiinni raportointiin jo valmiiksi tutussa Acute-ympäristössä. Viteciläiset perehdyttävät asiakkaille raportoinnin perusasiat ja koko henkilöstö pääsee hyödyntämään raportoinnin tietoja. Tällöin hyödynnetään Power BI Embedded -raportointia Acuten käyttöliittymän kautta.

Asiakkaalla on kuitenkin mahdollisuus hyödyntää myös omaa raportointiympäristöään (2), jos sellainen on olemassa. Tällöin Acuten raportointikanta ja oma raportointiympäristö kommunikoivat keskenään ja data siirtyy järjestelmien välillä jouhevasti.

Acuteen on mahdollista yhdistää myös muita järjestelmiä avoimen ohjelmointirajapinnan kautta (3). Tämä REST-API mahdollistaa kolmannen osapuolen sovellusten joustavan ja avoimen kytkemisen Acute-järjestelmään, jolloin data saadaan siirtymään vaikkapa asiakasportaaliin. Yhteen REST-API:in voi liittää useampia ulkoisia järjestelmiä.

Ota yhteyttä

Kysy lisää: myynti.acute@vitecsoftware.com tai puhelimitse 03 3395 0910.