Acute reskontra

Integroi reskontran toiminnot suoraan Acuten laskutukseen ja palkkioihin.
Acuten uusi reskontra -palvelu tarjoaa kattavan reskontratoiminnallisuuden, joka kytkeytyy suoraan järjestelmän muihin toimintoihin, kuten laskutukseen ja uuteen palkkiolaskentaan.

Ominaisuudet

 • Monipuolinen laskujen hakunäkymä, jossa laskuja voidaan hakea laskutusaikavälin, laskuttavan yksikön, maksajan tyypin ja laskun tilan perusteella sekä myös vapaalla tekstihaulla.
 • Laskujen hakunäkymässä on mahdollisuus muodostaa maksumuistutuksia ja ajanvarauskieltoja valittujen maksamattomien laskujen perusteella.
 • Laskujen hakunäkymästä pääsee porautumaan yhden laskun tietoihin ja lisäämään sille suorituksia ja muistutuksia sekä hyvittämään koko laskun tai sen rivejä. Myös laskun käsittelyhistoria näytetään: käsittelypäivä, käsittelijä ja tehdyt toimenpiteet.
 • Laskulle on mahdollista kirjata sen käsittelyyn liittyviä sisäisiä huomioita, jotka eivät näy laskulla.
 • Pankin viiteaineistojen tuonti.
 • Laskujen suoritusten haku halutulla aikavälillä.
 • Mahdollisuus tarkastella henkilöasiakkaittain sekä niiden laskujen tilannetta, joissa on hänelle kirjattuja tapahtumia, että hänelle kirjattujen tapahtumien laskutustilannetta. Ensin mainitussa näkymässä pääsee suoraan hyvittämään laskuja ja jälkimmäisessä yksittäisiä tapahtumia.

Palvelun hyödyt

 • Helpottaa ja vähentää käyttäjien työtä mahdollistamalla useita toimintoja yhdessä näkymässä ja tarjoamalla monipuolisia hakumahdollisuuksia.
 • Säästää työaikaa maksumuistutusten massaluonnin avulla.
 • Pienentää luottotappioriskiä ajanvarauskieltojen generoinnin avulla.
 • Helpottaa ja vähentää epäselvien laskujen selvittelytyötä mahdollistamalla laskukohtaiset muistiinpanot käsittelyn vaiheista.
 • Parantaa asiakaspalvelua helpottamalla henkilöasiakkaan tapahtumien laskutustilanteen selvittelyä.

Ota yhteyttä

Kysy lisää: myynti.acute@vitecsoftware.com tai
puhelimella 03 3395 0910.