Acute palkkiolaskenta

Automatisoi ammatinharjoittajien palkkioiden laskenta ja tilitys.
Acuten palkkiolaskenta mahdollistaa ammatinharjoittajien palkkioperusteiden joustavan määrittelyn, palkkioiden automaattisen laskennan sekä palkkioiden tarkastuksen, tilityksen ja raportoinnin.

Ominaisuudet ja toiminnot

 • Palkkioperusteet voivat olla erilaiset eri yksiköissä ja eri palkkionsaajilla.
 • Palkkiot voivat perustua tapahtumakohtaisesti joko kiinteään laitososuuteen, kiinteään palkkioon tai palkkioprosenttiin. Palkkioista perittävä vuokra voidaan määritellä joko prosenttiperusteisesti tai kiinteänä tai vähimmäis-kuukausivuokrana.
 • Palkkiot lasketaan automaattisesti konfiguroitavissa olevin aikavälein ja tietyissä tilanteissa välittömästi.
 • Palkkioihin voidaan tehdä korjauksia ennen tilitystä
 • Palkkioihin voidaan lisätä ja niistä voidaan vähentää erilaisia erilliseriä.
 • Palkkiot voidaan tilittää joko suoraan palkansaajan pankkitilille tai palkanlaskentajärjestelmän kautta.
 • Palkkionsaajat saavat käyttöönsä yksityiskohtaiset palkkioraportit.
 • Kirjanpidon vaatima palkkioraportti voidaan tulostaa tarvittaessa.
 • Palkkioiden tilitys voi perustua maksettuihin asiakaslaskuihin, jos Acuten myyntireskontra on käytössä.
 • HUOM: Palkkioiden siirto palkanlaskenta- ja kirjanpitojärjestelmään sekä pankkiyhteysohjelmaan voi vaatia myös uusia tiedonsiirtoratkaisuja.

Palvelun hyödyt

 • Tukee kaikkia yleisesti käytössä olevia palkkioiden määräytymistapoja.
 • Mahdollistaa palkkioiden tilityksen maksettujen myyntilaskujen perusteella.
 • Helpottaa ja vähentää käyttäjien työtä automatisoimalla palkkiolaskennan vaiheita.
 • Palkkioiden tarkastus- ja korjaustoiminnot vähentävät virheitä palkkioiden maksatuksessa.
 • Mahdollistaa palkkioiden tilityksen sähköisillä tiedonsiirroilla.
 • Parantaa palkkionsaajien saamaa palvelua tarjoamalla heidän käyttöönsä yksityiskohtaiset palkkioraportit.

Ota yhteyttä

Kysy lisää: myynti.acute@vitecsoftware.com tai
puhelimella 03 3395 0910.