Acute eArkisto

Kytke potilastietojärjestelmäsi kansalliseen eArkistoon.


Acuten eArkisto -palvelu mahdollistaa potilaskertomustietojen viennin Kelan sähköiseen potilastiedon arkistoon ja haun sieltä. Palvelu toimii kiinteänä osana Acute-järjestelmää. Palvelu on mahdollista kytkeä käyttöön joko Vitecin Terveysviestikeskuksen kautta tai tukeutuen jo olemassaolevaan omaan infrastruktuurin, omaan välityspisteeseen ja allekirjoituspalveluun.

Palvelun avulla:

 • arkistoidaan potilasasiakirjoja Kelan eArkistoon,
 • haetaan potilasasiakirjoja Kelan eArkistosta sekä
 • tehdään informointeja, suostumuksia ja kieltoja.

Lisäksi palvelu sisältää:

 • kansalliset koodistot ja niiden päivitykset,
 • uuden kertomus- ja kirjausosion sekä
 • materiaalia ja tukea palvelun käyttöönottamiseksi ja kansallisten vaatimusten täyttämiseksi.

PALVELUN HYÖDYT

 • Potilastietojärjestelmä täyttää kansalliset eArkisto-vaatimukset.
 • Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on käytössään eArkiston kannalta kaikki tarpeelliset koodistot.
 • Nopea ja helppo käyttöliittymä.
 • Tietojen lähettäminen kansalliseen arkistoon tapahtuu osana tavanomaista toimintaprosessia.
 • Muualla kirjattujen potilaskertomustietojen katselumahdollisuus parantaa hoidon laatua ja asiakaspalvelua.
 • Terveydenhuollon ammattihenkilö voi tarkastella asiakkaansa terveystietoja ajasta tai paikasta riippumatta.
 • Kansalainen näkee omat terveystietonsa Omakanta -palvelussa.

Ota yhteyttä

Kysy lisää: myynti.acute@vitecsoftware.com tai
puhelimella 03 3395 0910.