Ymmärryksen lisääntyminen palkitsee

Työssään teknologiajohtajana Jussi Huhtala ei useinkaan pääse syventymään asiantuntijatehtäviin tai yksityiskohtiin. Hän kokeekin olevansa ennemmin generalisti, jonka tärkein tehtävä on luoda selkeyttä ja läpinäkyvyyttä.

Nina Leppäniemi

Monilla meistä on töissä ja vapaa-aikana paljon erilaisia asioita meneillään. Työyhteisössä keskeneräisten ja aloittamattomien asioiden määrä voi helposti ylittää omaksumiskyvyn. On isoja ja pieniä asioita, niiden välisiä suhteita, prioriteetteja, mielipiteitä ja toisistaan poikkeavia tavoitteita. Kaikelle tälle pitää olla tarkoitus, tavoitteet ja toimiva orkestrointi. Ilman niitä asioiden hoitaminen voi muistuttaa anarkiaa. Tällöin jää epäselväksi se, mikä työn tekemistä todellisuudessa ohjaa.

Miten voisit priorisoida ja resursoida tehtäviä, joita et tiedä olevan olemassakaan? Minulle on tärkeää edistää epäselvien ja kompleksisten asioiden ja kokonaisuuksien yksinkertaistamista ja sanoittamista. Vain siten päätöksenteko, priorisointi ja tavoitteellisuus voivat perustua riittävään tietoon ja ymmärrykseen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa vaikkapa tiimiemme tehtävien ja vastuiden avaamista kaikille näkyviin selkeänä tehtävänhallintajärjestelmämme työpöytänä.

Hyvä tehtävienhallintajärjestelmä mahdollistaa toimintaprosessin ja tietosisältöjen mallinnuksen tehtävänkulkuihin. Sen lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden visualisoida tehokkaasti tilannekuvaa. Tämä on työssämme erittäin tärkeää.

Yksinkertaistaminen lisää mahdollisuuksia

Asioiden sanoittaminen ja yksinkertaistaminen näkyvät työssäni myös ratkaisujen hyötyjen ja huomioitavien seikkojen avaamisena paitsi teknisestä myös liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Tunnen onnistuneeni työssäni, kun pystyn avaamaan monimutkaisen tai siltä vaikuttavan asian ymmärrettäväksi. Se hetki, kun näen lampun syttyvän keskustelukumppanin pään päällä, on palkitseva.

Se hetki, kun näen lampun syttyvän keskustelukumppanin pään päällä, on palkitseva.

Tekniikka voi monen kokemuksen ja ennakkokäsitysten mukaan olla monimutkaista, jopa pelottavaa. Niin kuin monessa muussakin asiassa, on tekniikassa erilaisia kerroksia. Matalan tason tekniset kerrokset voivat olla hyvin kompleksisia. Ne voidaan kuitenkin suunnitella siten, että niiden päälle on mahdollista rakentaa hyvin selkeitä ja ymmärrettäviä kokonaisuuksia, käsitteitä ja käyttötapoja. Näin tekniikan valjastaminen käyttöön oikealla tavalla mahdollistaa meille upeita asioita.

Älkäämme siis sekoittako ihmisten ajatuksia monimutkaisella teknisellä jargonilla. Tekniikka on hyvä renki, mutta huono isäntä.

Kuka: Jussi Huhtala, teknologiajohtaja.

Mitä tekee: Vastuualueena yrityksen teknologiset ratkaisut: palvelinsali, tuotekehitys, integraatiot ja tuotehallinta.

Polku: Vitecillä vuodesta 1998: asiakastuki, sovellusasiantuntija, projektipäällikkö, kehittäjä, sovellusarkkitehti, tuotekehityspäällikkö, teknologiajohtaja.

Työssä motivoi: Hieno työyhteisö, kasvutarinoiden ja kehittymisen seuraaminen sekä terveydenhuolto toimialana.

Erityistaito: Pitkä kokemus talosta eri tehtävien näkökulmista ja niiden tuoma luottamus omaan osaamiseen.

Motto: Mieti tarkkaan mitä tavoittelet, sillä se saattaa hyvinkin toteutua!