Yksityisen terveyspalvelun merkitys kasvaa 2020-luvulla

Viimeisen vuosikymmenen aikana yksityinen terveydenhuoltomarkkina on kokenut kovan muutoksen. Uuden Suomen ja Kauppalehden tekemän selvityksen mukaan pelkästään vuosien 2015 ja 2018 välisenä aikana Suomessa tehtiin noin 298 yrityskauppaa eli yrityskauppa joka neljäs päivä.

Toimitusjohtaja Janne Vainio katsoo hymyillen kameraan sinistä taustaa vasten.

Janne Vainio

Tämän seurauksena 35 400 suomalaista terveydenhuollon ammattilaista vaihtoi työpaikkaa. Liikevaihdossa mitattuna summa lähentelee 2,5 miljardia euroa. Viimeisen kahden vuoden aikana tahti on vain kiristynyt, tuoreimpana esimerkkinä Pihlajalinnan ja Mehiläisen yhdistyminen.

Suomalaista terveydenhuoltoa odottaa suuret haasteet alkaneella uudella vuosikymmenellä. Hoitokustannukset kasvavat, huoltosuhde heikkenee ja väestö ikääntyy. Esimerkiksi yli 75- vuotiaiden määrä lisääntyy 65 %:lla  vuoteen 2030 mennessä, mikä aiheuttaa merkittävää kustannusten nousua. Lisäksi haasteita tuovat lainsäädännön muutokset, ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja digitalisaatio. Julkinen sektori ei pysty yksin hoitamaan ikääntyvää väestöä, joten mukaan ”talkoisiin” tarvitaan yksityisen sektorin palveluita.

Tämä tulee todennäköisesti johtamaan siihen, että vain alueellisia muutoksia edistetään ja valtakunnallinen sotemuutos jää suutariksi.

Rakennemuutoksesta muutosajuri

Valinnanvapaus antoi lupausta siitä, että yksityisille markkinoille syntyisi merkittävää kilpailuetua, joka olisi otettavissa hyvän alueellisen palveluverkoston avulla ja tarjoamalla kattavat kokonaispalvelut. Nykyinen hallitusohjelma näyttää siltä, että valinnanvapautta ei tule, joten keskeiseksi muutosajuriksi muodostuu julkisten sote-palveluiden rakennemuutos ja täten yksityisen sektorin rooli muutoksessa on pienempi. Tämä tulee todennäköisesti johtamaan siihen, että vain alueellisia muutoksia edistetään ja valtakunnallinen sotemuutos jää suutariksi.

Mitä tästä kaikesta seuraa? Muutosten varmaa suuntaa on vaikea sanoa, mutta jotain voimme jo nyt ennustaa. Yksityisen sektorin integraatio julkisrahoitteisiin palveluihin jatkuu vahvana. Teknologian käyttö lisääntyy ja digitaalisten palveluiden rooli vahvistuu. Ennakoivat palvelut ja datan ohjaukset lisääntyvät ja kehittyvät vakuutusyhtiöiden ohjauksessa. Kaikilla sektoreilla on tarvetta päästä kevyempiin hoito- ja palvelurakenteisiin, minkä vuoksi esimekiksi kiinteä- ja vaikutuspohjainen hinnoittelu lisääntyy.

Vain hyvin testatuille ja lisäarvoa tuottaville konsepteille löytyy tilaa.

Mikä on oleellista ymmärtää muutoksessa? Terveydenhuolto on konservatiivinen ja siten hidasliikkeinen toimiala. Sitä ohjaa vahvasti kansallinen lainsäädäntö ja markkina on erittäin kilpailtu. Vain hyvin testatuille ja lisäarvoa tuottaville konsepteille löytyy tilaa. Keskeisiksi kilpailukyvyn elementeiksi muodostuvat laadun varmistus, palveluiden integroituminen ja kustannustehokkuus. Tämän lisäksi pitää pystyä yhdistelemään nerokkaasti digitaalisia palveluita perinteisiin palveluihin ja pyrkiä löytämään uusia ulottuvuuksia asiakaslähtöisistä palvelumalleista.

Markkinassa tapahtuu monenlaisia muutoksia; osa koskettaa asiakaspalvelua, osa tuotantorakenteita ja osassa muutoksista on kyse teknologiasta.

Teknologiayrityksenä Acuten tehtävänä on huolehtia asiakkaan datasta, sen muuttumattomuudesta ja luotettavuudesta. Tämä onnistuu parhaiten siten, että me nostamme laadun ja luottamuksen kaiken keskiöön. Ammattilainen haluaa aina hoitaa potilaansa mahdollisimman hyvin, perustuen tietoon ja oikea-aikaisesti tehtyihin päätöksiin. Meidän tehtävämme on tukea tätä työtä tarjoamalla päätöksen tueksi luotettavaa dataa juuri oikeaan aikaan. Kysymykset siitä miten asiakas hyötyy, miten lisäarvo saadaan syntymään ja miksi tätä tarvitaan, ovat oleellisia tämän haasteen ratkaisemisessa. Siksi haluamme lähestyä asiaa ajattelemalla asioita ulkoa sisäänpäin (asiakas – lisäarvo – hinta – kustannukset – tuote). Siten voimme ilahduttaa asiakkaitamme luottamuksella ja lisäarvolla jokaikinen päivä.

Kirjoittaja Janne Vainio on Acuvitec Oy:n toimitusjohtaja.

 

Lähteet:

https://www.uusisuomi.fi/uutiset/sote-markkinoilla-kay-kova-rytina-yrityskauppa-joka-neljas-paiva/245db3d0-dc06-334b-9c57-0dbe8f0ea000

https://www.talouspolitiikanarviointineuvosto.fi/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/KarsioTynkkynen2019.pdf

Suomen sosiaali- ja terveystoimiala 2020, Strateginen toimialakatsaus 2020, Alma talent tietopalvelut 2020, Valor