Vuosi vuodelta kohti suorituskykyisempää ACUTEa

Sakari Forsberg etsii työssään järjestelmän suorituskykyyn liittyviä ongelmia ja seuraa asiakkaiden tuotannon tilaa. Kehittäminen ja optimoiminen ovat tärkeitä edellytyksiä toimivalle ACUTE-järjestelmälle ja tyytyväisille asiakkaille.

Sonja Sjögren

Tarinani alkaa vuodesta 2019. ACUTE-järjestelmässä oli suorituskykyongelmia, joita ei sen hetkisillä menetelmillä pystytty ratkaisemaan. Aloin selvittämään asiaa, ja pikku hiljaa ongelmia päästiin ratkaisemaan muutaman käyttäjän osalta. Samalla aloin tutkimaan suorituskykyoptimointia tarkemmin, ja seuraava vuosi vierähtikin sen sekä ongelmanratkaisun parissa.  

Saman vuoden lopussa oli selvää, että me Vitecillä tarvitsemme tietokantaspesialistin, joka seuraa tuotannon tilaa ja tekee suorituskykyoptimointia. Oma osaamiseni ja kiinnostus aiheeseen kantoivat lopulta kyseisen työn aloittamiseen osa-aikaisesti.  

Suorituskykyoptimoinnilla skaalautuvuutta ja nopeutta 

Laajensimme seurantaa muutamasta asiakkaasta kaikkien asiakkaiden ACUTE-järjestelmiin. Suorituskykyraportit tulivat automaattisesti käsin generoitujen sijaan. Vuonna 2020 keskityimme siihen, että asiakkaamme voivat tuplata käyttäjämääränsä ilman, että siitä aiheutuu muutoksia järjestelmän suorituskykyyn. Osa vanhoista ratkaisuista olivat tulleet tiensä päähän, eivätkä enää skaalautuneet nykyisiin käyttäjä- ja datamääriin. Tämän myötä ACUTE koki osittain isojakin rakenteellisia muutoksia.  

Tulevan vuoden suorituskykyoptimoinnin teemana tulee olemaan nopeus. Keskitymme siihen, että eniten käyttöä hidastavat toiminnot saadaan nopeammiksi. Toki nopeutta on syntynyt jo aiemmissa ratkaisuissa niin sanotusti sivutuotteena, mutta nyt muutoksia tullaan tekemään erityisesti käyttäjän näkökulmasta. 

Suorituskyvyn jatkuva kehittäminen ja optimoiminen takaavat asiakkaillemme varman ja nopeamman järjestelmän. 

Haasteiden kautta kehitystä omaan osaamiseen 

Haasteen työssäni tuovat erilaiset toiminnot ja asiakkaat. Kaikilla asiakkaillamme on omanlaisensa käyttöprofiili toimintojen suhteen, mikä vaatii laaja-alaista katsetta kehittämisen osalta. Toinen haaste on käyttötapojen ja käyttäjä- sekä datamäärien simulointi testausympäristössä. Nämä ovat juuri sitä, mitä haluan kehittää ACUTEssa.  

Olen löytänyt omat vahvuuteni optimoinnista ja palvelinpään ohjelmoinnista. Aihealue vaatii jatkuvaa opiskelua ja olenkin syventänyt osaamistani verkkokurssien avulla. Kaikenlainen ohjelmointi on mukavaa, mutta back end -ohjelmointi kiinnostaa ehdottomasti eniten. 

Kuka: Sakari Forsberg 
Mitä tekee: Ohjelmoi ja suorituskykyoptimoi ACUTEa. 
Polku: Vitecillä vuodesta 2000. 
Työssä motivoi: Mukavat työkaverit ja yhteiskunnallisesti merkittävä työ
Erityistaito: Tietokannan suorituskykyoptimointi
Motto: Yritä olla parempi versio itsestäsi