Uusi normaali on mahdollisuus investoida tulevaisuuteen yhdessä

Rajoitukset purkautuvat ja valtakunnallinen etätyösuositus päättyy 15.10.2021. Vastuu uudesta normaalista siirtyy vahvemmin yrityksiin, työyhteisöihin ja tiimeihin. Työskentelytavat muuttuvat pysyvästi. Uutena mukaan tulee käsite ”terveysturvallinen työnteko”. Viruksilta suojaudutaan jatkossa entistä tarkemmin, kun läsnäolo työpaikoilla lisääntyy.

Toimitusjohtaja Janne Vainio katsoo hymyillen kameraan sinistä taustaa vasten.

Janne Vainio

Olemme käyneet lyhyessä ajassa läpi ison muutoksen ja joutuneet sopeutumaan uuteen normaaliin, jossa on paljon epävarmuuksia. Suhde työhön ja työantajaan on muuttunut. Mietimme, haluammeko palata takaisin toimistolle ja miten ylipäätään elämän aikataulut järjestyvät tässä uudessa maailmassa.

Olemme saaneet vahvistettua käsitystä tietotyön paikkariippumattomuudesta, mutta samalla huomanneet sen kuormittavuuden, yksinäisyyden ja ajankäytön haastavuuden. Haasteista huolimatta useilla työpaikoilla luottamus on saavutettu ja yhteisistä pelisäännöistä on sovittu, ainakin suullisesti. Hyvä niin!

Uusi haaste onkin jatkuva muutos ja epävarmuus. Ei ole olemassa yhtä viisautta, jota noudattamalla pääsee hyvään lopputulokseen. Tilanne elää koko ajan.

Jokainen meistä tarvitsee arvostusta, kannustusta ja palkitsemista hyvistä suorituksista.

Työterveyslaitos on omilla sivuillaan julkaissut koko joukon hyviä ohjeita, joita noudattamalla työnantaja huolehtii työtekijöiden lakisääteisistä velvollisuuksista, kuten etätyön riskien arvioinnista osana työturvallisuustoimintaa tai siitä, miten luoda organisaatiolle oma tapa tehdä etätyötä.

Jokainen meistä tarvitsee arvostusta, kannustusta ja palkitsemista hyvistä suorituksista. Nähdyksi ja kuulluksi tulemista. Itselläni kuplivat kysymykset liittyvät näihin samoin asioihin.

  • Millaista esimiestyötä ja johtamista tarvitaan, jotta työ sujuu parhaiten etänä ja läsnä?
  • Kuinka saada aikaiseksi tasapaino työtekijöiden välille, jotta oppimista syntyy kokeneen konkarin ja uuden työtekijän välillä?
  • Mikä on se yksinkertainen työskentelymalli, joka kannustaa yhteistyöhön ja vastuullisuuteen?
  • Esimiehen läsnäolo on välttämätöntä, mutta missä muodossa?
  • Millaista työskentelymallia asiakkaamme odottavat meiltä?
  • Jatketaanko työtä virtuaalisesti vai lisääntyykö fyysinen läsnäolo?

Ratkaisevaa on se, miten omaksumme uusia asioita. Nyt kyseenalaistetaan sosiaaliset normit, teknologiat, työtavat, tilaratkaisut ja henkilökohtainen jousto. Otetaan mukaan se mikä toimii, ja luovutaan siitä, mikä ei toimi. Mielen on pysyttävä joustavana ja kokeiluja on tehtävä monella eri tasolla. Vastuuta ei voi siirtää vain tiimeille tai organisaatiolle. On oltava valmis hyppäämään veteen, vaikka ei olisikaan ihan varma pääseekö uimalla toiselle puolelle rantaa.

Muutos kestää vuosia ja tuo mukanaan koko ajan uusia tilanteita. Työnantaja menettää hallinnan tunteen työtekijöihinsä ja onnistuessaan saa vastaavasti tilalle työhönsä motivoituneista ihmisiä, jotka haluavat etsiä parhaita ratkaisuja – yhteistä kirkasta strategiaa.

On pakko hyväksyä se, että siirtyminen uuteen työskentelymalliin tapahtuu vaiheittain oppimisen kautta, eikä täydellistä mallia ole olemassa. Muussa tapauksessa työtekijät marssivat ulos kilpailijoille, paremmin toimivan työn perässä.

Nyt on mahdollisuus investoida tulevaisuuteen yhdessä!