Uusi koulutustiimi vastaa asiakastarpeisiin

Asiakkaiden koulutuksista sekä tietoiskuista vastaava koulutustiimi on aloittanut Vitecillä. Yleiskoulutukset sopivat kaikille asiakkaille, mutta koulutus voidaan räätälöidä myös tilaajan toiveiden mukaisesti. Kouluttajalta vaaditaan tilannetajua, uteliaisuutta ja rauhallisuutta.

Kaisu Aarno-Kaisti

Vitecin juuri lanseerattu koulutustiimi koostuu sovellusasiantuntijoista ja koulutuskoordinaattorista, jotka järjestävät asiakkaille eri tasoisia koulutuksia ja ovat niiden kautta mukana myös ohjelmien käyttöönotoissa.

Asiakkailla on mahdollisuus osallistua Vitecin yleiskoulutuksiin tai tilata juuri heille räätälöityjä yksityiskoulutuksia. Koulutuksia voidaan järjestää sekä lähi- että etämuotoisina, eikä osallistujamäärää ole rajattu. Lisäksi Vitecin sovellusasiantuntijat tarjoavat erilaisia maksuttomia ja kaikille avoimia tietoiskuja.

Toteutamme kokeilukulttuuria, jonka mukaisesti testaamme ja kehitämme erilaisia mahdollisuuksia. Nappaamme mukaan toimivat ideat, jotka tuottavat asiakkaalle hyötyä.

– Tiimin kokonaisuutta hahmotetaan parhaillaan, toimintatapoja hiotaan ja rooleja tarkennetaan, tiimin esimiehenä toimiva Service Desk -päällikkö Juuso Heponeva kertoo.

Tiimin toimintatavat muotoutuvat parhaillaan

Kouluttajilla on tiimissä mahdollisuus ideoida koulutusten sisältöjä ja kehittää yhdessä toimintatapoja, jonka jälkeen on helpompi lähteä kouluttamaan.

– Toteutamme kokeilukulttuuria, jonka mukaisesti testaamme ja kehitämme erilaisia mahdollisuuksia. Nappaamme mukaan toimivat ideat, jotka tuottavat asiakkaalle hyötyä, Juuso kertoo.

Olemme erilaisia persoonia, mikä on ehdottomasti vahvuus.

Koulutuksen suunnitteluun vaikuttaa aiheen sekä kohderyhmän laajuus. Laajempaa yleisöä koulutettaessa aiheet on rajattava ohjelman käyttötarkoituksen mukaan, mutta lisänä voidaan tuoda käyttöohjeen ulkopuolisia, ohjelman käyttöä helpottavia vinkkejä.

– Osallistujalistasta näkee, jos mukaan on tulossa vain yhden alan ammattilaisia. Tällöin kaikki käytettävät esimerkit voidaan kohdentaa suoraan heille, sovellusasiantuntija Noora Saloniemi vinkkaa.

Kouluttaja osaa lukea tilannetta ja tarpeen tullen improvisoida

Tiimissä on sekä kokeneempaa kaartia että uudempia viteciläisiä, mikä on hyvä sekoitus historiatietoa ja tuoreita tuulahduksia. Vaikka tiimi on uusi, sen jäsenet tunsivat toisensa jo ennen tiimin perustamista.

– On helppo lähteä liikkeelle, kun tunnemme toistemme osaamisalueet. Olemme erilaisia persoonia, mikä on ehdottomasti vahvuus, sovellusasiantuntija Susanna Saarela sanoo.

Taito lukea ihmistä ja tilannetta on kouluttajalle tärkeää, eikä improvisaatiokyvystäkään haittaa ole. Osallistujien reaktioiden mukaan on hyvä osata toimia nopeasti ja tarvittaessa muuttaa koulutuksen suuntaa. Lisäksi tarvitaan oikeanlaista rauhallisuutta, jotta kuulijoille saa luotua turvallisuuden tunteen.

– On hyvä olla mukavalla tavalla vähän utelias kokeilemaan kaikkea uutta, sovellusasiantuntija Suvi Järvinen pohtii.

Osallistujien reaktioiden mukaan on hyvä osata toimia nopeasti ja tarvittaessa muuttaa koulutuksen suuntaa.

Tiimin tärkein tavoite on luoda selkeät prosessit, hahmottaa kouluttamisen rutiini ja oikeanlainen sykli koulutusten tarjoamiseen asiakkaille. On tärkeää löytää kullekin asiantuntijalle sopiva koulutus jokaisen oman vahvuuden ja kiinnostuksen mukaan.

– Annan tiimille vapauden tehdä omannäköistä kokonaisuutta. Tähän porukkaan on täysi luotto, Juuso ylistää.