10 lokakuuta 2023

Turvallisempaa asiakastietojen käsittelyä – tutustu lain tuomiin muutoksiin

Vuoden 2024 alusta astuu voimaan merkittäviä muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyyn liittyen.

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) tuo mukanaan useita tärkeitä päivityksiä, joilla pyritään entistä paremmin suojaamaan potilastietojen luottamuksellisuutta ja tietoturvaa.

Laaja luovutuskielto ja työnantajakohtainen kielto

Yksi merkittävimmistä muutoksista on laajan luovutuskiellon ja työnantajakohtaisen kiellon käyttöönotto yksityisessä työterveyshuollossa. Laajan luovutuskiellon myötä potilas voi kieltää kaikkien terveystietojensa luovutuksen, mutta sallia tietojen luovutuksen hätätilanteessa. Tämä antaa potilaalle entistä suuremman kontrollin omiin tietoihinsa.

– Kiellot voidaan merkitä jatkossa yhden tai useamman laillisen edustajan tiedoilla. Tämä mahdollistaa sen, että myös niiden potilaiden, joilla on oikeudellinen edustaja, tietosuoja säilyy tehokkaasti, tiivistää Vitec Acuten Business Design Manager Anita van Gils.

Luovutusluvan puute ja kiellot myös omasta järjestelmästä

Toinen huomionarvoinen muutos koskee luovutusluvan puutetta ja kieltoja, kun tietoja luovutetaan potilastietojärjestelmästä. Aiemmin nämä rajoitukset kohdistuivat pääasiassa Kanta-arkistosta palautuviin tietoihin. Muutoksen myötä näitä rajoituksia on noudatettava myös silloin, kun tietoja luovutetaan omasta järjestelmästä.

– Tällä on iso vaikutus myös tietojen näkyvyyteen kertomuksessa, jos samassa järjestelmässä on useita rekisterinpitäjiä, kuten itsenäisiä ammatinharjoittajia, kertoo van Gils.

Uusi luovutusluvan käyttöala

Vuoden 2024 alusta lähtien luovutusluvan käyttöala laajenee merkittävästi. Luovutuslupa pitää antaa uudestaan laajennetulla sisällöllä, ennen kuin sen pohjalta on mahdollista tehdä myös Kannan ulkopuolisia tai potilastietojärjestelmän paikallisia luovutuksia.

– Tämä vaatii ammattilaisilta huolellista päivitystyötä, sillä kaikkien potilaiden tulee olla informoituja ja heidän tietonsa tallennettuina Kanta-infon sekä luovutusluvan osalta uudelleen, van Gils kiteyttää.