Totuus on seuraus tietämisestä, ja ajatus totuudesta on tietämisen ehto

Kun maailmantilanne vaikuttaa arkeen sekä omissa teoissa että liiketoiminnallisesti, liiketoiminnan ytimeen pääsemiseksi pitää kohdata iso joukko totuuksia. Mahdollisimman totuudenmukainen tilannekuva on kanava oikeiden päätösten tekemiseen. Jotta totuus tulee kuulluksi, ihmisten täytyy tulla kuulluksi.

Toimitusjohtaja Janne Vainio katsoo hymyillen kameraan sinistä taustaa vasten.

Janne Vainio

Jotta työn tekemisessä ja työyhteisössä voidaan säilyttää toivottu kepeys, johtaminen tarvitsee vahvan vision lisäksi ilmapiirin, jossa jokainen saa avoimesti kertoa mielipiteensä. Kiivaat väittelyt, desibelirajan ylittävät keskustelut ja rakentavat ristiriidat on hyvä osata valjastaa suotuisaksi energiaksi totuuden ja oikean suunnan etsimiselle. Mennyttä on uskallettava arvostella, ja antaa muiden arvostella, ilman syntipukkien etsintää. Liiketoiminnan varoitusmekanismeja on pystyttävä kehittämään paremmaksi, jotta vastaavasti myös riskejä osataan ennakoida asiantuntevammin.  

Tällainen lähestymistapa vaatii asioiden radikaalia hyväksymistä ja ymmärryksen siitä, mitä voimme tai emme voi hallita. 

Parhaimmillaan pystymme keskittymään siihen, miten hyvin asiat ovat ja miten saamme niistä entistäkin parempia.

Miksi taustapeiliin katsottaessa onnistumisten ja epäonnistumisten hyväksyminen on tärkeää? Peilissä näky saattaa toisinaan ahdistaa. Voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, miten suhtaudumme tapahtuneeseen ja miten se johtaa mahdollisimman parhaaseen lopputulokseen. Hyväksymällä tosiasiat kykenemme miettimään, mitkä ovat etenemisen seuraavat stepit. 

Johtaminen ei toteudu pelkän vision varassa. Kehitystä ei tapahdu ilman todellisuuden näkemistä ja hyväksyntää. Hyvään johtamiseen tarvitaan ihmisten ja työyhteisön johtamista sekä visio, jonka valossa kokonaisuutta osataan johtaa oikeaan suuntaan. Parhaimmillaan pystymme keskittymään siihen, miten hyvin asiat ovat ja miten saamme niistä entistäkin parempia. Pääsemme eteenpäin kohti hyvää.