Tiimityöllä lähemmäs asiakasta

Hyvässä työyhteisössä tiimityö on saumatonta, ja se vaikuttaa positiivisesti myös asiakaskokemukseen. Kokemukseen, jonka ainutlaatuisuus perustuu käyttäjälle laajoja mahdollisuuksia tarjoavaan selainpohjaiseen potilastietojärjestelmäämme.

Projekteissa on usein mukana laaja joukko asiantuntijoita. Nämä asiantuntijat muodostavat projektitiimin, jonka avulla varmistetaan projektien laatu ja asiakastyytyväisyys. Viime vuosina laatu ja asiakastyytyväisyys ovat vaatimuksina korostuneet. Siksi nämä ovatkin juuri niitä asioita, joihin olemme erityisesti panostaneet silloin, kun projektivaiheesta siirrytään käyttövaiheeseen.

Käyttövaiheen tuki, etenkin alkuvaiheessa, on ensiarvoisen tärkeää. Olemmekin Vitecillä jakaneet asiakkaat useammalle eri asiakkuustiimille. Uskon, että näin tekemällä pääsemme auttamaan asiakkaitamme entistä paremmin, monipuolisemmin ja laadukkaammin. On tärkeää, että koko asiakkuustiimillä on riittävä käsitys asiakkaan tarpeista ja toimintatavoista.

Käyttövaiheen tuki, etenkin alkuvaiheessa, on ensiarvoisen tärkeää.

Hyvä työyhteisö auttaa kehittymään

Kollegan työn arvostaminen on tärkeä osa työyhteisön toimivuutta, kuten myös palautteen antaminen. Nämä ovat mielestäni sellaisia taitoja, joita hyvältä työyhteisöltä vaaditaan, ja jotka auttavat kehittämään niin koko työyhteisöä kuin yksilöitäkin. Työyhteisön tavoitteena tulisi olla yksilöiden omien vahvuuksien löytäminen ja niiden monipuolinen hyödyntäminen jokapäiväisessä työssä. Näissä asioissa pyrin myös itse auttamaan tiimiläisiäni.

Erilaisuus on haaste ja suuri mahdollisuus

Me olemme jo pitkään erottuneet terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittajina puhtaasti selainpohjaisella potilastietojärjestelmällämme. Selainpohjainen järjestelmä on Suomessa melko harvinainen – avoimesta ohjelmointirajapinnasta puhumattakaan. Erilaisuudessa on toki omat haasteensa, mutta itse näen ja koen sen suurena mahdollisuutena.

Avoimen ohjelmointirajapinnan avulla asiakkaillamme on mahdollisuus ottaa uusia, juuri heille räätälöityjä palveluja käyttöönsä.

Avoimen ohjelmointirajapinnan avulla asiakkaillamme on mahdollisuus ottaa uusia, juuri heille räätälöityjä palveluja käyttöönsä. Tämä on uutta, erilaista ja mielenkiintoista terveydenhuollon saralla. Juuri siksi tuonkin asiaa aktiivisesti esille omille asiakkailleni, sillä koen, että tällainen palvelu on kaikkien etu.

 

Kuka: Juuso Heponeva, team lead.

Mitä tekee: Vastaa asiakkuustiimistä.

Polku: 10 vuotta Vitecillä. Asiakastuesta projekteihin ja sieltä asiakkuustiimin vetäjäksi.

Työssä motivoi: Asiakkaiden auttaminen sekä työn monipuolisuus ja sen tuomat haasteet.

Erityistaito: Ratkaisujen löytäminen yhdessä asiakkaan kanssa haastavissakin tilanteissa.

Motto: Kehitys loppuu tyytyväisyyteen.