03 elokuuta 2021

Tietotaito pitkästä urasta

Sovellusasiantuntija Susanna Saarela hoitaa Vitecillä monimuotoisia tehtäviä asiakastukeen, projekteihin ja koulutuksiin liittyen. Pitkä ura takaa osaamisen ohjelmistosta, ja vaihtelevat koulutustilanteet mahdollistavat omien vahvuuksien hyödyntämisen asiakkaiden kanssa.

Kaisu Aarno-Kaisti

Vitecin sovellusasiantuntijana työpäiviini kuuluu asiakastuki- ja koulutustehtäviä sekä vaihtelevasti erilaisia projekteja. Yksikään viikko ei ole edellisen kaltainen, ja alun perin rauhalliselta vaikuttavat päivät täyttyvät aina. 14 vuoden ura Vitecillä erilaissa tehtävissä on kerryttänyt paljon tietotaitoa, jota pystyn hyödyntämään projekteissa ja asiakkaiden tarpeiden lukemisessa.  

Koulutus- ja asiakaspalvelutehtävissä on tärkeää tulla toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa ja pystyä pitämään asiat asioina.

Hyvistä vuorovaikutus- sekä pedagogisista taidoista on hyötyä kouluttamisessa. Koulutus- ja asiakaspalvelutehtävissä on tärkeää tulla toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa ja pystyä pitämään asiat asioina. Olen ohjannut vapaa-ajallani tanssia, mistä saamani kokemus tukee myös asiantuntijatyötäni – tulee tietää, miten opettaa asioita eri ihmisille eri tavalla. Olen lisäksi tarkka ja huolehdin, että asiat tulevat tehdyksi sääntöjen ja suunnitelmien mukaisesti.  

Vahvuudet hyödyksi asiakastilanteissa 

Pääsen hyödyntämään vahvuuksiani vaihtelevissa koulutus- ja asiakastilanteissa, joissa on aktiivisesti pohdittava ratkaisua, ja joiden kautta pääsen itsekin koko ajan oppimaan ohjelmasta lisää. ACUTE-ohjelmisto kehittyy jatkuvasti, ja meidän asiantuntijoiden on pysyttävä kartalla muutoksista ja uudistuksista. Sosiaali- ja terveydenhuoltoala on kaikin puolin jatkuvan muutoksen alla, joten työn ulkopuolellakin on tärkeää seurata, mitä alalla tapahtuu.  

Järjestämme Vitecillä asiakaskohtaisten koulutusten lisäksi yleisiä yhteiskoulutuksia ja lyhyempiä tietoiskuja. Näillä saadaan laajemmalla skaalalla hyötyä myös niille asiakkaille, jotka eivät huomaa kysyä koulutusta itse. Koulutustilanteissa kartoitamme asiakkaiden toiveita, jotta pystymme kehittämään omaa toimintaamme. 

ACUTE-ohjelmisto kehittyy jatkuvasti, ja meidän asiantuntijoiden on pysyttävä kartalla muutoksista ja uudistuksista.

Sisäisesti meillä on koulutustiimi, jonka vastuulla on koulutusten järjestäminen. Suunnittelemme ja organisoimme yhdessä, jaamme mielipiteitä ja teemme päätöksiä koulutusten aiheista. 

Ongelmatilanteet kehittävät 

Vuosien varrella olen oppinut valtavasti niin terveys- kuin ohjelmistoalaltakin. Vaihtuvat ongelmatilanteet antavat mahdollisuuksia kehittymiseen ja uuden tiedon hankkimiseen. Mitä paremmin pääsen käsiksi ohjelman sielunelämään, sitä tehokkaammin ja kattavammin pystyn palvelemaan asiakkaita. On hyvä, että järjestelmää kehitetään vahvasti asiakaslähtöisesti, eli puhtaasti ohjelmiston kautta. Mietin itsekin aina asiakkaan näkökulmaa ja sitä, miten voisin oman työni kautta helpottaa asiakkaan toimintaa ja ohjelman käyttöä.

Mitä paremmin pääsen käsiksi ohjelman sielunelämään, sitä tehokkaammin ja kattavammin pystyn palvelemaan asiakkaita.

Terveydenhuollossa potilastiedon arkistot mahdollistavat, että terveystiedot ovat saatavissa ja potilaan on mahdollista antaa suostumus potilastietojen jakamiseen. Tällöin esimerkiksi onnettomuustilanteissa potilaan perussairaudet, allergiat ja lääkitykset ovat helposti nähtävissä, mikä helpottaa hoitotoimenpiteiden määrittämistä. Terveystiedot ovat aina hyökkäyksille altista aluetta, joten tietosuojaan panostaminen on erittäin olennaista.

Kuka: Susanna Saarela 
Mitä tekee: Sovellusasiantuntija 
Polku: Aloittanut Vitecillä asiakastuessa vuonna 2007, josta hiljalleen siirtynyt koulutuksiin ja projekteihin. Asiakastuki kulkenut mukana koko polun.  
Erityistaito: Nopea kirjoittaja, joka hallitsee kymmensormijärjestelmän ja vieläpä vähillä virheillä. Onnistuu myös englanniksi. 
Motto: Jätä paikat ja asiat aina vähän parempaan kuntoon kuin ne olivat tullessasi.