Terveyttä kotisohvalta – Reseptorin digijalkaklinikka

Digitalisaatio on tulossa kaikkeen toimintaan, mukaan lukien terveydenhuoltoon. Kumppanuuksien ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus on tärkeää terveydenhuollon toimijoiden ja potilaan hoidon kannalta.

Kaisu Aarno-Kaisti

Usein ajatellaan, että nykyinen toimintatapa ja -malli on siirrettävissä suoraan verkkoon, mutta radiologian erikoislääkäri ja Reseptorin perustaja, dosentti Martti Kiurun mukaan digitaaliseen muotoon siirtyminen ei ole niin yksiselitteistä.

– Jos toiminta yritetään sellaisenaan siirtää verkkoon, syntyy hyvin vähän uutta ja innovatiivista. Kannattaa vaihtaa näkökulmaa, ja usein täytyy muuttaa prosesseja ja toimintamalleja, Kiuru selventää.

Kiurun mukaan terveydenhuollossa kehitetään harvoin täysin uusia teknisiä sovelluksia. On tavallista, että muilla toimialoilla kehitettyjä sovelluksia hyödynnetään myös terveydenhuollon tarpeisiin. Kehityksen hitaus saattaa ihmetyttää, kun arvioiden mukaan 75–85 % perusterveydenhuollosta voidaan hoitaa etänä.

Jos toiminta yritetään sellaisenaan siirtää verkkoon, syntyy hyvin vähän uutta ja innovatiivista. Kannattaa vaihtaa näkökulmaa, ja usein täytyy muuttaa prosesseja ja toimintamalleja.

– Joitain asioita pystytään tekemään verkossa paremmin. Tietysti on myös verkkoon soveltumattomia tarpeita, kun esimerkiksi haavaa on vaikea ommella etänä.

Muutoksen hengessä Kiuru perusti Reseptorin vuonna 2020. Tässä digijalkaklinikassa tarjotaan lääkärien etävastaanottoa, reseptien uusintaa sekä laboratoriopalveluita soveltuvin osin – kaikkia verkon välityksellä ajan hengen mukaisesti.

– Demografiat ja etäisyydet ovat Suomessa erilaisia. Taustalla lääketiede kehittyy koko ajan, ja uudet hoidot ovat entisiä arvokkaampia. Digitalisaatio on yksi ratkaisu terveydenhuollolle, ja kivijalkaa ei enää tarvita.

Kumppanuuksia Acusfäärissä

Reseptori käyttää ACUTE-potilastietojärjestelmää jokapäiväisessä työssä. Kiurun mukaan Vitec tuo uusia teknisiä innovaatioita ja tietojärjestelmiä, joilla pyritään helpottamaan käyttäjän arkea ja tuomaan joustavuutta toimintaan.

– Meillä ei ole resursseja rakentaa upeita tietojärjestelmiä, joten pyrimme kumppanimme kanssa viemään kehitystä eteenpäin, Kiuru kuvaa.

Luotettavan yhteistyökumppanin ansiosta me ja asiakkaamme voimme nukkua yömme hyvin.

Vitecin ACUTE Market on osa suurempaa potilastietojärjestelmän omaa ekosysteemiä, Acusfääriä, jossa potilastietojärjestelmän palveluista voi rakentaa omiin tarpeisiinsa sopivan kokonaisuuden. Kiurun mukaan Acusfäärin kumppanuuksista hyötyvät erityisesti mikroyritykset ja muut pienet toimijat.

– Pienemmät toimijat ovat usein erikoistuneita, ja heille kumppanuuksien löytäminen on hyvin luonnollista ja järkevää. Yhteiskäytön mahdollistavat järjestelmät helpottavat järjestelmien välistä keskustelua. Lisäksi luotettavan yhteistyökumppanin ansiosta me ja asiakkaamme voimme nukkua yömme hyvin. Meille ei käy tietomurron kaltaisia asioita, Kiuru pohtii.

Tulevaisuudessa tiedon läpinäkyvyys korostuu

Kiuru toivoo, että tulevaisuudessa olisi tietojärjestelmiä tai yhteisiä tietokantoja, jotka mahdollistaisivat tiedon kulkemisen siihen oikeutetulle taholle. Tämä helpottaisi potilaan hoitoa ja säästäisi resursseja ylimääräisiltä töiltä.

– Päällekkäinen työ on iso ongelma terveydenhuollossa, kun ei ole tietoa, mitä potilaalle on tehty muualla. Iso osa vastaanottoajasta saattaa mennä tietojen etsimiseen. Kanta on askel oikeaan suuntaan, mutta vielä vähän raskas, Kiuru sanoo.

Yhtenä Acusfäärin visiota kantavana tekijänä on päätöksentekokyvyn ja prosessien paraneminen. Järjestäytyneen alihankintaverkoston ja valittujen kumppaneiden avulla terveystiedot ovat näkyvillä, eli hoidollinen tieto on saatavilla päätöksen tueksi.