Terveydenhuollon muuttuva kenttä haastaa palveluntuottajia

Terveydenhuollon kenttä on muuttunut paljon niistä ajoista, kun itse siellä työskentelin. Digitalisaation myötä toiminnot kehittyvät ja uudet innovaatiot ovat mahdollisia.

Sähköiset palvelut tuovat säästöjä toimijoille ja helpottavat asiakkaiden palvelua. Mielestäni myös pienten toimijoiden tulisi pystyä tarjoamaan sähköisiä palveluita asiakkailleen. Haaveilenkin pienille asiakkaillemme suunnatun tapahtuman järjestämisestä, jossa näihin asioihin pääsisi tutustumaan helposti – ”pienyrittäjän digitalisaatiopaketti”. Meillä on tarjota Acuteen helposti käyttöönotettavia sähköisiä palveluita, kuten sähköinen ajanvaraus ja tekstiviestimuistutukset.

Tällä hetkellä kentällä toteutetaan sellaisia innovaatioita, joista ei osattu edes uneksia kymmenen vuotta sitten.

Asiakaspalvelu on meille tärkeä kulmakivi. Uusien palveluiden käyttöönoton on oltava tilauksesta alkaen mahdollisimman vaivatonta ja tietoa on oltava saatavilla päätöksenteon tueksi. Acute Market tukee tätä tarkoitusta ja tulemme jatkossa tuomaan yhä paremmin tietoa Acuten erilaisista toiminnallisuuksista.

Yksi Vitecin arvoista peräänkuuluttaa avoimuutta ja luottamusta. Ajatus on, että yhteistyö ja vastuullisuus vievät menestykseen. Allekirjoitan tämän täysin. Asiakaspalvelussa pitää kehittyä jatkuvasti, ja odotankin innolla, mitä uutta saamme kuluvana vuonna asiakkaillemme tarjota. Muutosta ei pidä pelätä, se tekee elämästä mielenkiintoista. On kuitenkin muistettava, että muutosta pelkän muutoksen vuoksi ei tarvita – lisäarvo on se, mitä muutoksella halutaan saada aikaan.

Kehitys näkyy pitkissä asiakkuuksissa

On innostavaa seurata asiakasorganisaatioiden kehittymistä niiden perustamisesta alkaen tai yhteistyömme alusta eli kehittämämme potilastietojärjestelmän hankinnasta lähtien. Pitkäaikaisten asiakkaiden toimintojen uudistuksissa mukana oleminen ja haasteiden ratkominen yhdessä on palkitsevaa. Pitkä yhteistyö luo pysyvyyttä: vuodet vierivät, mutta samojen henkilöiden nimet löytyvät yhä yhteystiedoista ja molemmat tietävät kenelle voi soittaa.

Haluan uskoa siihen, että teot, osaaminen ja kokonaisuus puhuvat puolestaan.

Yhtä hienoa, kuin pitkän asiakkuuden vaaliminen, on tutustua itselle uusiin asiakkaisiin ja päästä näkemään terveydenhuollon kenttää aina vain laajemmin. Koskaan ei voi tietää, mitä organisaatiosta vuosien myötä kehittyy. Tällä hetkellä kentällä toteutetaan sellaisia innovaatioita, joista ei osattu edes uneksia kymmenen vuotta sitten.

Teot ja osaaminen ratkaisevat

Pidän erittäin tärkeänä toisen arvostavaa kohtaamista. Tämä lienee peruja aiemmasta kokemuksestani hoitotyössä. Johtajuus vaatii rohkeutta. Sitä antaa itsestään kaiken. Haluan uskoa siihen, että teot, osaaminen ja kokonaisuus puhuvat puolestaan. Hyvän johtajan ja esimiehen tärkein tehtävä on jakaa vastuuta myös muille. Toivon, että oma varmuuteni ja muille osoittamani luottamus innostavat muita saavuttamaan heidän omia tavoitteitaan.

 

Kuka: Tiina Harra, asiakkuusjohtaja

Mitä tekee: Vastaa asiakasrajapinnasta ja asiakkuuksista, osallistuu budjetointiin. Kuuluu johtoryhmään.

Polku: Vitecillä vuodesta 2007 asti. Toiminut sovellusasiantuntijana, projektipäällikkönä ja palvelupäällikkönä.

Työssä motivoi: Haasteet ja monipuolisuus

Erityistaito: Terveydenhuollon ja IT-alan koulutus yhdistettynä nykytyöhön.

Motto: Tee sitä, mistä nautit.