26 tammikuuta 2024

Terveydenhuollon ajurit ja digitaalinen kehitys 2024

Kiitos vuodesta 2023! Vuosi oli työntäyteinen, osittain jopa haasteellinen, mutta myös merkittävä.

Toimitusjohtaja Janne Vainio katsoo hymyillen kameraan vaaleaa taustaa vasten.

Kahden viikon välein tuotantomme otti vastaan uuden Acute-käyttäjäorganisaation. Kerran viikossa yksi uusi järjestelmäintegraatio meni tuotantoon. Joka ikinen päivä tiimimme koulutti ja opasti asiakkaitamme niin Acuten käytössä kuin teknisissä asioissa. Tänäkin vuonna jatkoimme vahvalla otteella eteenpäin myös tietosuoja- ja tietoturvatyötä. Suomalainen terveydenhuolto digitalisoituu kovaa vauhtia, ja potilastietojärjestelmät ovat olennainen osa tätä kehitystä. 

Vuonna 2023 korostuivat myös tekoälyn hyödyntämisen, telelääketieteen kasvun ja tietosuojan merkitykset, jotka eivät ole ainoastaan trendejä, vaan muuttamassa tapaa, jolla tarjoamme ja vastaanotamme terveydenhuoltoa. Onkin selvää, että tulevaisuudessa investointimme tulee kohdistaa näihin alueisiin. Tekoäly ja data-analytiikka voivat auttaa ymmärtämään potilaidemme tarpeita paremmin ja tarjoamaan heille räätälöityjä hoitoja. Telelääketiede mahdollistaa hoidon saavutettavuuden laajemmin, ja tietosuoja on välttämätön luottamuksen rakentamiseksi. 

Ajurit ohjaavat kehittämiseen 

Monet positiiviset ajurit luovat yksityisen terveydenhuollon sektorilla uskoa sen digitaaliseen kehittämiseen. Yksityiseen tuottavuusetuun liittyvä säästöpotentiaali ajaa julkisrahoitteisen markkinan kasvua, ja keskittynyt päätöksenteko luo edellytyksiä kokonaistaloudellisemmille ja vaikuttavammille strategisemmille hankinnoille. Näin meillä on käytössä enemmän rahaa digitalisaatioon ja muutos mahdollistuu.  

Monissa ammattiryhmissä riittää kysyntää lähivuosille, jolloin vahvoilla rekrytoijilla ja sitouttajilla on mahdollisuus voittaa merkittävästi markkinaa. Palveluiden tuottavuus sekä paikka- ja henkilöstöriippumattomuus korostuvat erityisesti digitaalisten ratkaisujen myötä. 

Julkisen sektorin pitkät odotusajat ovat keskeinen ajuri yksityisrahoitteisten palveluiden käytölle. Hyvinvointialueiden oman tuotannon kapasiteettia on vaikea ajaa hetkellisesti koville tehoille, jolloin hoitovelkaa ja jonoja on purettava pitkälti yksityisen sektorin voimin. Syntyy tarve ulkoistaa myös vaikeita kokonaisuuksia, kuten kuntien sote-keskuksia tai asiakasryhmiä. 

Vakuutusten rooli korostuu entisestään Kela-korvauksiin liittyvien epävarmuustekijöiden myötä. Väestön ikääntyessä kysyntää yksityiselle sektorille kasvaa, kun työterveyshuollon ulkopuolelle jää enemmän väkeä.  

Haasteet luovat mahdollisuuksia 

Toisaalta yksityisen terveydenhuollon sektorilla on myös negatiivisia ajureita. Talouden “kriisimoodi” syö kykyä ajatella strategisesti pitkällä aikavälillä. Oman henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden varmistaminen vaatii jatkuvasti enemmän panostuksia. Palkkakehityksen ja -kilpailun negatiiviset kannattavuusvaikutukset voivat olla riski, erityisesti jos henkilöstökulujen kasvua ei saada siirrettyä hintoihin.  

Hoitotakuun toteutumiseen ja hoitovelan purkuun ei investoida, mistä johtuen pitkät jonot voidaan nähdä pienempänä pahana kuin purkamisesta aiheutuvat kustannukset. Yleinen taloustilanne ja kotitalouksien heikentynyt ostovoima voivat vähentää myös palvelun käyttöä. Lisäksi perustason hoitotakuu voi toteutuessaan vähentää tarvetta yksityisrahoitteisille perustason palveluille. 

Haasteistakin huolimatta uskon vahvasti yksityisen terveydenhuoltosektorin digitaaliseen kehittämiseen. Digitaaliset ratkaisut, kuten etäkonsultaatiot ja -diagnostiikka, mahdollistavat palveluiden tarjoamisen joustavasti ja tehokkaasti ilman fyysisiä rajoituksia. Tämä taas mahdollistaa laajemman kysynnän palvelemisen ja nopean reagoinnin muuttuviin tarpeisiin. 

Panosta digitalisaatioon! 

Kannustan yrityksiä ja toimijoita rakentamaan nopeaa, laadukasta ja asiakaslähtöistä hoitoa vastatakseen julkisen terveydenhuollon haasteista johtuvaan palveluiden kysynnän kasvuun. Digitaalinen kehitys on avainasemassa tässä prosessissa, ja sitä tukevat erilaiset markkinoille rakentuneet valmistuoteratkaisut. 

Satsaa vielä enemmän digitalisaatioon! Se ei ole vain investointi teknologiaan, vaan investointi parempaan terveydenhuoltoon, tehokkaampiin prosesseihin ja lopulta parempaan potilaskokemukseen. 

Kiitos vielä kerran kaikesta tuestanne ja sitoutumisestanne vuonna 2023. Odotan innolla, mitä voimme saavuttaa yhdessä vuonna 2024! 

Janne Vainio
toimitusjohtaja
Vitec Acute Oy