Terapiatyön Kela-korvauslomakkeen täyttö automatisoitui

ACUTEn käyttäjät hyötyvät lomakeuudistuksesta, jonka myötä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yhteydessä täytettävän KU 203 -lomakkeen sisällön pystyy automatisoimaan. Manuaalisen työn vähentyessä virheiden todennäköisyys pienenee ja korvauslomakkeiden täyttäminen nopeutuu.

Kaisu Aarno-Kaisti

Ostopalvelusopimuksen tehnyt palveluntuottaja voi hakea Kela-korvausta kuntoutuksesta aiheutuneista kustannuksista. Kun kyseessä on vaativa lääkinnällinen kuntoutus, terapioiden kustannusten laskutuksessa käytetään KU 203 -lomaketta, joka sisältää yksittäistä kuntoutujaa koskevat tiedot. Tiedot saa jatkossa täytettyä laajemmin ACUTEn kautta.   

– Fysioterapeutit ja muut terapiatyötä tekevät asiakkaamme hyötyvät tästä uudistuksesta. On mukava huomata, että tuotekehityksemme reagoi tarpeeseen, Vitecin myyntineuvoja Kaj Ronimus sanoo.  

Terapialaskulomake KU 203 sisältää tiedot yksittäisestä kuntoutujasta 

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapialaskulle, lomakkeelle KU 203, saa siirrettyä laskun tulostamisen yhteydessä nyt entistä enemmän tietoa suoraan ACUTEsta. Lomake liitetään yhteenvetolomakkeeseen KU 206, joka kertoo kuntoutuskustannusten tilityksestä. Koontilasku, johon KU 203 ja KU 206 -lomakkeet liitetään, tehdään Kelalle, jolloin Kelan tulee olla ACUTEssa merkittynä myös asiakkaan tapahtumien maksajana.    

Lomakeuudistus automatisoi toimintaa ja helpottaa monen terapeutin työtä.

KU 203 -lomake tulostetaan erikseen jokaisesta laskutettavasta henkilöstä. Kun tiedot ovat ajan tasalla ACUTEssa, järjestelmästä saa tulostettua lomakkeelle käyntiin liittyvät tiedot, kuten terapeutin nimen, terapian muodon, käynnin keston sekä kustannukset.  

Lomakeuudistus tehostaa työtä  

Lomakeuudistus automatisoi toimintaa ja helpottaa monen terapeutin työtä.   

– Kelan lomakkeiden täyttäminen käsin kaikkine matkareitteineen ja muine tietoineen voi olla työlästä. Lomakeuudistus säästää paljon aikaa, kun manuaalinen työ jää pois. Samalla se pienentää virheiden todennäköisyyttä, Kaj kertoo.  

Lomakkeelle siirrettäviä tietoja on järjestelmän eri osissa, kuten hinnastotapahtumissa. Tausta-asetukset tulee asettaa kuntoon, jotta tarvittavat tiedot saadaan automaattisesti nousemaan laskun teon jälkeen saataville lomakkeille.  

– Uudistuksen käyttöönotto on helppoa, ja tausta-asetusten määrittämiseen saa tarvittaessa apua käyttöohjeista sekä tukiportaalista. Myös koulutuksen järjestäminen aiheesta on mahdollista, Kaj neuvoo.

ACUTEen on pian tulossa päivitys, jonka myötä lisälomakeominaisuudet toimivat myös Chrome-selaimella.