Team Lead kattavalla asiakaspalvelukokemuksella

Monipuolinen työkokemus on luonut hyvän perustan nykyiselle pestille. Asiakkuuksien hoitaminen ja ongelmien ratkaiseminen ovat parasta työssäni Vitecillä.

Olen aikoinani aloittanut työurani matkatoimistovirkailijana, ja työskentely asiakasrajapinnassa on tuttua jo sieltä. Jossain kohtaa kiinnostuin kuitenkin enemmän teknisestä puolesta ja lisäopintojen myötä päädyin lähes kymmeneksi vuodeksi ohjelmistotestauksen pariin Nokialle ja Accenturelle. Mukavasta työstä ja mahtavista työkavereista huolimatta aloin kaivata asiakaskontakteja. Paikka ohjelmistotalon asiakasrajapinnassa kuulosti juuri oikealta.

Hyvä pääkäyttäjä osaa neuvoa ja tukea loppukäyttäjiä, hän tuntee Acuten ja osaa soveltaa Acuten tarjoamat toiminnot yrityksensä omiin käytäntöihin.

Kuten useat muutkin viteciläiset, olen aloittanut työni asiakastuesta ja jatkanut siitä projektien pariin. Tällä hetkellä vedän asiakkuustiimiä, johon kuuluu henkilöitä asiakastuesta ja myynnistä sekä tekniseltä puolelta. Tällaisessa tiimissä on helppo tehdä yhteistyötä! Kun myynti ilmoittaa uudesta käyttöönottoprojektista, mietimme kuka olisi sopivin resurssi vetämään kyseistä projektia ja lähdemme hoitamaan asiakkuutta kokonaisvaltaisesti asennuksen pystytyksestä lähtien.

Omassa työssäni saan tehdä tiivistä yhteistyötä myös tuotehallinnan kanssa ja tuoda asiakkaan äänen kuuluviin tuotekehitysasioissa. Ohjelmistotestauksen tausta on antanut hyvää pohjaa nykyiseen työhöni, sen myötä on helpompi ymmärtää ohjelmistokehitysprosessia ja sen vaiheita.

Avoimuus ja luottamus ovat perusta yhteiselle tekemiselle

On hienoa, että useissa yrityksissä on ymmärretty Acuten pääkäyttäjän roolin tärkeys ja annettu pääkäyttäjille tarpeeksi aikaa ja koulutusta tehtävän hoitamiseksi. Hyvä pääkäyttäjä osaa neuvoa ja tukea loppukäyttäjiä, hän tuntee Acuten ja osaa soveltaa Acuten tarjoamat toiminnot yrityksensä omiin käytäntöihin. Tällaisten henkilöiden kanssa kommunikointi on sujuvaa puolin ja toisin!

Useat asiakkaat ovat tuttuja jo ensimmäisistä vastaanottamistani tukipuheluista, ja on mahtavaa tehdä heidän kanssaan yhteistyötä edelleen. Ja tietysti on mielenkiintoista tutustua uusiin asiakkuuksiin ja oppia lisää terveydenhuoltoalasta koko ajan.

Juureni ovat Etelä-Pohjanmaalla, ja ehkä sieltä on peräisin tietynlainen periksiantamattomuus ja sanojen takana seisominen: “se tehdään, mitä luvataan”. Arvostan yhteistyötä ja tiedon jakamista. Avoimuus ja luottamus ovat perusta asiakkuuksien hoitamiselle. Vain niistä ponnistaen voidaan rakentaa pitkäaikaisia asiakassuhteita.

 

Kuka: Päivi Juoperi, Team Lead.

Mitä tekee: Vastaa asiakkuustiimistä.

Polku: Vitecillä vuodesta 2013 asti. Toiminut asiakastuessa, sovellusasiantuntijana, projektipäällikkönä ja tiiminvetäjänä.

Työssä motivoi: Mahtavat asiakkaat ja työkaverit, yhdessä tekemisen meininki, haastavien asioiden ratkaiseminen.

Erityistaito: Asiakkaiden ja työkavereiden kuunteleminen, aito halu auttaa.

Motto: Tieto ei vähene sitä jakamalla.