09 syyskuuta 2022

Syvä asiakasymmärrys mahdollistaa ratkaisumyyjän onnistumisen

Vitecillä ratkaisumyyjänä työskentelevä Tuomas Toivola käyttää työssään vahvuuksiaan laajasti monelta sektorilta. Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen auttaa löytämään parhaimmat ratkaisut.

Ratkaisumyyjä Tuomas Toivola nojaa terassinkaiteeseen hymyillen aurinkoisena kesäpäivänä.

Tuomas Toivolan mukaan viteciläisenä ratkaisumyyjänä toimiminen on monitasoista asiantuntijatyötä, jossa vahvuudet ja osaaminen nousevat esiin monilla osa-alueilla. Moderni myyntityö ei ole vain pelkkää myymistä, jossa asiakkaalle tarjotaan tuotteita ja ratkaisuita. Se vaatii syvällistä asiakasymmärrystä, jolloin on hahmotettava asiakkaan liiketoimintaa ja tarpeita sekä nähtävä niiden läpi.  

– On tärkeää pystyä hahmottamaan, kuinka tarjottavasta järjestelmästä saadaan parhaat hyödyt asiakkaalle ja miten sen avulla voidaan tehostaa asiakkaan liiketoimintaa ja prosesseja, Tuomas tarkentaa. 

Myyjän on oltava kartalla monesta 

Terveydenhuoltoalalla on monenlaisia toimijoita, ja ala kehittyy jatkuvasti. Onkin tärkeä tietää tarkasti, mistä puhuu, minkälaiset säädökset mahdollisesti tulevaisuudessa säätelevät alaa, mitä muutoksia sote-uudistus tuo ja mikä on kansallisen kehityksen suunta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.  

Vahva toimialaosaaminen sekä ohjelmistokehityksessä että terveydenhuollossa on oleellista myyntityössä onnistumisen kannalta.

Lisäksi myyjän on hyvä olla tietoinen siitä, minkälaiset mahdollisuudet ovat teknisesti toteutettavissa. Vahva toimialaosaaminen sekä ohjelmistokehityksessä että terveydenhuollossa on oleellista myyntityössä onnistumisen kannalta.  

– Näiden yhdistelmä pitää olla tasapainossa, jotta myyntiprosessissa oikeat arvotekijät löytyvät ja asiakkaita voi palvella parhaalla mahdollisella tavalla. 

Historiatietämys ja tekninen osaaminen tukevat toisiaan 

Tuomas on jo pitkän linjan viteciläinen, ja hänellä on laaja ymmärrys Acuten historiasta ja kehityssuunnasta. Myyntitilanteissa hänen onkin jo lyhyen keskustelun jälkeen helppo muodostaa kuva asiakasta parhaiten palvelevasta kokonaisuudesta. Tekninen näkemys taas on apuna, kun esimerkiksi sisäisissä kehitysprosesseissa on tarkoitus kehittää järjestelmään uusia toimintoja.  

Myyntitiimissä kehitetään ostamisen helppoutta ja reagointinopeutta. Asiakas haluaa saada palvelua nopeasti, ja esimerkiksi käyttöönottoprojekteja toivotaan tiiviillä aikataululla. 

Ratkaisumyyjän tehtävä on löytää asiakkaalle kokonaisuus, joka tuottaa arvoa.

– Tilauskanta ja suuret asiakasmäärät saattavat valitettavasti välillä venyttää projektien aloituksia. Siksikin on tärkeää pitää koko myyntiputki ajan tasalla aina projekteihin asti, Tuomas pohtii.  

Ratkaisumyyjän tehtävä on löytää asiakkaalle kokonaisuus, joka tuottaa arvoa, tehostaa prosesseja ja myös kehittää liiketoimintaa positiivisempaan suuntaan.

– Kun onnistun, sekä Viteciä että asiakasta hyödyttävä kumppanuussuhde kehittyy, Tuomas uskoo.