27 marraskuuta 2023

SYNLABin laajassa järjestelmäuudistushankkeessa panostetaan asioinnin sujuvuuteen

Tiedote

SYNLAB Suomi on käynnistänyt laajan kehityshankkeen, joka sisältää potilastietojärjestelmän, verkkosivujen ja ajanvarauspalvelujen uudistukset. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Vitec Acute Oy:n kanssa.

Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa potilasasiakkaiden ja ammattilaisten asiointia sekä varmistaa entistä laadukkaampi asiakaspalvelu. Verkkopalvelujen käyttökokemusta parannetaan ja asiointia selkeytetään. Jo tällä hetkellä asiakkaat voivat tutkimuksiin tullessaan valmistautua hyvissä ajoin verkkopalvelun kautta. Tällöin toimipisteessä asiointi tapahtuu sujuvasti. Tutkimustulokset tulevat myös nopeasti verkkopalveluun, mistä on helposti nähtävissä esimerkiksi ovatko tulokset viitearvojen sisällä. Uudistuksen myötä näkymä omiin tuloksiin parantuu entisestään ja tulosten kehityksen seuranta helpottuu. 

Ammattilaisilla on pääsy järjestelmän ammattilaisosioon, jossa lähetteiden teko onnistuu näppärästi ja potilaiden tulokset ovat selkeästi arvioitavissa. 

Järjestelmäuudistushanke on edennyt aikataulussaan ja uusien verkkopalvelujen julkaisu tapahtuu kesän 2024 aikana. Vaikka lanseeraukseen on vielä aikaa, Acute-potilastietojärjestelmän osittainen käyttöönotto on jo tässä vaiheessa mahdollistanut tulosten ja kuvien siirtymisen Kanta-palveluun. 

SYNLABin ja Vitec Acuten henkilöiden muodostama projektitiimi toimii hankkeen aikana tiiviisti yhteistyössä, ja yhteinen kehitystyö tulee hyödyttämään myös muita Acute-järjestelmää hyödyntäviä tahoja.

– Tiimin työskentely on kehitysmyönteistä ja avointa. Hankaliakin asioita on ratkottu hyvässä hengessä. Vitec Acuten kehittäjät osaavat katsoa asioita asiakkaiden ja loppukäyttäjien näkökulmasta, kertoo SYNLABin kehityspäällikkö Nanne Pursiainen.
 
Lisätietoja: 
Nanne Pursiainen, kehityspäällikkö, SYNLAB Suomi Oy  
p. 0405511378 
nanne.pursiainen@synlab.fi 

Jyri Mäkinen, myynti- ja markkinointijohtaja, Vitec Acute 
p. 040 779 7611
jyri.makinen@vitecsoftware.com

Sonja Ahvenjärvi, tuotejohtaja, Vitec Acute
p. 044 298 2359
sonja.ahvenjarvi@vitecsoftware.com