Sovellusasiantuntija Senja hyödyntää työssään moniammatillisuuttaan

Vitec Acuten sovellusasiantuntijana huhtikuussa aloittanut Senja Purojärvi arvostaa työssään inhimillisyyttä ja mahdollisuutta kehittyä. Hyvin toteutettu perehdytys ja Senjan saama lämmin vastaanotto ovat tukeneet uuden työn alkutaipaleella.

Aiemmin suuhygienistinä työskennellessään Senja Purojärvi oli päivittäin tekemisissä potilastietojärjestelmien kanssa. Nyt Vitec Acuten sovellusasiantuntijana Senja pystyy hyödyntämään kartuttamaansa terveysalan substanssiosaamista ja syvällistä ymmärrystä terveysalan kokonaisuudesta ja asiakkaiden tarpeista. 

Työnsä ohella Senja suorittaa tietojärjestelmätieteiden maisteriopintoja yliopistossa. Opinnot ovat tuoneet sovellusasiantuntijan työhön oman hyötynsä teknisen puolen ymmärtämisenä. Toisaalta tietojärjestelmiin liittyvä työ samalla tukee tietojärjestelmätieteiden opintoja. 

– On tärkeää, että työnantaja tukee mahdollisuutta kehittyä, Senja kertoo. 

Vitecille Senja hakeutui töihin ystävänsä suosituksesta. 

– Täällä jo työskentelevä ystäväni vinkkasi paikasta. Hän opiskeli samaa alaa kuin minäkin ja myös tietää, mistä mitkä ovat vahvuuteni ja kiinnostuksen kohteeni. Perehdyin Viteciin työnantajana, mikä vahvisti näkemystäni ja rohkaistuin hakemaan työtä, Senja muistelee. 

Ratkaisulähtöistä työtä 

Perehdytykseen Senja on ollut erityisen tyytyväinen. Uudet työntekijät otettiin lämpimästi vastaan, ja apua on tarjottu joka käänteessä. 

– Oli ilahduttavaa huomata, että perehdytykseen oli panostettu ja siihen oli varattu riittävästi aikaa. Nyt sen hyödyn huomaa, kun hyvän perehdytyksen ansiosta pystyn tekemään töitä vahvasti ja itsenäisesti. Myös samaan aikaan aloittaneilta kollegoilta on saanut arvokasta vertaistukea, Senja kiittelee.

Meillä on hyvin yhteen hiileen puhaltava tiimi. Teemme paljon yhteistyötä ja ilmapiiri on sellainen, että aina voi kysyä.

Senjan työpäivät koostuvat muun muassa tukipyyntöjen ratkaisemisesta. Lisäksi hän on mukana suun terveydenhuollon asiakkuuksien hoidossa, jossa hän pääsee hyödyntämään aiempaa tietotaitoaan. 

– Todellisuus on juuri sitä, mitä ennalta ajattelinkin. Saan käyttää ongelmanratkaisutaitoja, mistä pidän. Ratkaisulähtöinen työ on mieleistä, ja sitä täällä on paljon. Meillä on hyvin yhteen hiileen puhaltava tiimi. Teemme paljon yhteistyötä, ja ilmapiiri on sellainen, että aina voi kysyä, Senja korostaa. 

Tukena moniammatillinen työyhteisö 

Parhaana asiana Vitecissä ja työssään Senja pitää moniammatillisuutta. 

– Moniammatillisuus näkyy niin yksilö- kuin organisaatiotasolla. Pystyn omassa työssäni hyödyntämään aiempaa osaamistani, ja toisaalta aina löytyy työkaveri, joka tietää enemmän jostain tietystä substanssialasta. Kun on eritaustaisia ihmisiä, voimme oppia toisiltamme. 

Työssään Vitecillä Senjan on positiivisesti yllättänyt tietynlainen vapaus. 

– Itsenäinen työskentely on minulle hyvin luontaista. Teen pääasiassa etätöitä ja voin rytmittää päiväni työnantajan kanssa sovittujen raamien mukaan. Täällä luotetaan työntekijöihin, että hommat tulee tehtyä ilman mikromanagerointia, Senja summaa. 

Arjen työn ja opintojen vastapainoksi Senja tuulettaa ajatuksiaan ulkona luonnossa. 

– Asun meren äärellä, ja tässä on lähellä paljon ulkoilupaikkoja. Uimassa käyn läpi vuoden, avannossakin siis. Retkeilemme yhdessä puolisoni ja koiramme kanssa sekä kierrämme kansallispuistoja. Ulkoilu toimii hyvänä vastapainona työlle ja opiskelulle, Senja tuumaa.