Simppelisti laadukasta

Lähes kahden vuosikymmenen mittainen kokemus IT-alalta tiiminvetäjänä sekä testaus- ja laadunvarmistustehtävissä on kehittänyt kriittistä ajattelua ja ennen kaikkea opettanut nauttimaan haasteista. Laatu syntyy toimivasta yksinkertaisuudesta.

Urani alussa ihmettelin, kuinka jotkut kollegat ja esimiehet jaksoivat olla niin innostuneita prosesseista. Hieman myöhemmin toimin suuressa organisaatiossa tiiminvetäjänä ja opin nopeasti, että ilman selkeitä toimintatapoja, ei olisi ollut mahdollista saada mitään valmiiksi. Pienessä yrityksessä, jossa kaikki voivat seurata toistensa työtä, toiminta onnistuu ilman suurta byrokratiaa. Kun työntekijämäärä kasvaa, tämä ei enää onnistu.

Vitecillä on jo jonkin aikaa sitten menty tuon rajan yli ja on ollut pakko yhtenäistää toimintatapoja. Vuosien kokemus alalta on opettanut paljon, myös kantapään kautta. Pyrin tuomaan oppimiani asioita esille ja edetä uudistuksissa rauhassa, jotta muutosvastarintaa ei syntyisi.

Onnistunut lopputulos vaatii hyvää sisäistä yhteistyötä

Potilastietojärjestelmän tekeminen on tuotekehitykselle haastavaa työtä. Acute on laaja järjestelmä, jossa on paljon asiakaskohtaisia sovituksia. Ajanvarauksen ja laskun väliin mahtuu valtava määrä ohjelmakoodia, ja yksittäinen käyttäjä näkee järjestelmästä vain pienen siivun.

Tuotekehityksen henkilöstö ei tunne terveydenhuollon toimintatapoja kovinkaan hyvin. Tuotteen onnistumisen kannalta toimiva sisäinen yhteistyö onkin äärimmäisen tärkeää.

Tuotehallinta on suuressa roolissa välittämässä tietoa asiakkailta tuotekehitykselle.

Acuten järjestelmä sisältää useita eri teknologioita eri aikakausilta. Niiden päivittäminen ja pitäminen ajan tasalla vaatii resursseja. Myös lakisääteiset vaatimukset aiheuttavat muutostarpeita. Vanhat toimintatavat eivät välttämättä ole enää mahdollisia, kun tietoa viedään järjestelmästä toiseen. Päättäjät eivät varmastikaan usein ajattele, kuinka suuria ja kalliita muutoksia päätökset aiheuttavat tietojärjestelmiin.

Yksinkertaisesti laadukas on monivaiheisen työn tulos

Terveydenhuollon ohjelmistoissa vaatimustaso on korkea. Kehitystyön prosessien on oltava selkeitä ja aikataulujen realistisia. Vitecin arvoissa yksinkertainen on kaunista. Tuotekehityksessä tämä tarkoittaa sitä, että panoksia laitetaan mahdollisimman yksinkertaisten toiminnallisuuksien luomiseen. Käytettävyyskin usein paranee, kun klikkailujen määrä vähenee.

Laatu ei synny itsekseen, vaan sen eteen pitää tehdä työtä.

Yksinkertaisuus tarkoittaa toisaalta myös sitä, että tuotekehityksessä pyritään ratkaisuihin, jotka palvelevat mahdollisimman useaa asiakasta. Tällöin myös toimintojen ylläpito on jatkossa mahdollisimman yksinkertaista.

 

Kuka: Tero Eklund, tuotekehityspäällikkö

Mitä tekee: Vastaa tuotekehityksestä, resursoinnista ja aikataulutuksesta.

Polku: Vitecillä vuodesta 2014 asti. Toiminut testaajana, tiiminvetäjänä ja tuotekehityspäällikkönä.

Työssä motivoi: Ei kahta samanlaista päivää – uutta oppii joka päivä.

Erityistaito: Vuosien testaustyön tuoma kriittinen ajattelutapa.

Motto: ”Koiran luun täytyy olla kova” eli haasteista pitää osata nauttia.