Salapoliisi kaivaa aina ongelman taustalla olevat syyt

Integraatioprojektien vastuuhenkilönä toimiva Noora Saloniemi nauttii sovellusasiantuntijan työstään antaen niin teknisille osaajille kuin asiakkaillekin täyden tukensa. Ongelmanratkaisu motivoi työssä, ja positiivinen asiakaspalveluasenne vie asiakkaan tarpeita eteenpäin järjestelmäkehitykseen.

Kaisu Aarno-Kaisti

Aloitin Vitecillä opintoihin liittyvässä harjoittelussa jo seitsemän vuotta sitten, mutta nyt kesän jälkeen siirryin uusiin tehtäviin sovellusasiantuntijaksi  integraatioprojekteihin. Toimin projektipäällikkönä ja asiakaspuolen osaajana, ja nautin projektinhallinnasta sekä ongelmanratkaisusta. Minulla on kova tiedonjano, ja toiminkin usein eräänlaisena salapoliisina kaivaen ongelmakohtia. Haluan saada kaikkeen ratkaisun, enkä koskaan tyydy  lopputulokseen ymmärtämättä sen taustoja ja syitä.  

Työsuhteeni alussa ja jo ennenkin Vitecille tuloa toimin pitkään asiakaspalvelutehtävissä. Nyt olen saanut työnkuvaani laajennettua tekniseen osaamiseen. Pidän paikastani olla eräänlaisena välikätenä ja tulkkina kääntämässä tekniset seikat ymmärrettäviksi käytännön toimiksi asiakkaalle.  

Vastaavaa työnkuvaa ei ollut Vitecillä aiemmin, vaan tehtävän eri osa-alueet oli jaettu monelle eri henkilölle. Nyt integraatioihin liittyvät toiminnot helpottuvat, ja samalla otan isomman vastuun tuomalla integraatio-osaamiseni myös koulutuksiin. 

Kokonaisuudet pysyvät hallussa 

Vahvuuteni on asiakkaiden kanssa toimimisessa, ja nykyisessä työnkuvassa projektinhallintataidot pääsevät kunnolla oikeuksiinsa. Pidän kokonaisuutta hallussa, jolloin muiden on helpompi tehdä oma työnsä.  

Jatkuva uuden oppiminen tuo mielenkiintoisia haasteita työhöni. Teknisten toimien yhteensovittaminen asiakkaiden toiveiden kanssa ei aina ole yksinkertaista. On kuitenkin erittäin mielenkiintoista ratkaista ongelmia ja onnistua selittämään asiakkaille kokonaisuuksia.  

Minulla on pitkän työkokemukseni pohjalta jo vahva osaaminen ohjelmistosta, mikä luonnollisesti helpottaa työn tekemistä. Asiakkaille kaikki ACUTEn toiminnot eivät välttämättä ole täysin tuttuja, mutta toisaalta integraatioita rakentavilla järjestelmäarkkitehdeilläkään ei ole täyttä käsitystä siitä, miten asiakas tuotetta käyttää ja mitä he kulloinkin tarvitsevat. Siksi oma työni on erityisen olennainen ja tarpeellinen molemmille osapuolille.  

Asiakkaiden tarpeet otetaan huomioon 

Uskon Vitecin hyötyvän osaamisestani asiakaspalveluasenteeni kautta. Osaan tuoda esille asiakkaiden toiveita ja tarpeita järjestelmän kehitykselle. Toisaalta haluan tuoda myös asiakkaille ymmärrystä ja tietoa, miksi mikäkin toiminto ACUTEssa on olemassa. Ominaisuudet eivät ole tuulesta temmattuja, vaan kaikella on aina selkeä tarkoitus taustalla.  

Haluan tarjota asiakkaalle edellytykset saada ohjelmasta kaikki irti ja auttaa ratkaisemaan, miten kunkin omat toiveet saadaan toteutettua ACUTEssa. On kaikkien hyöty, että asiakkaamme osaavat käyttää järjestelmää sujuvasti. Olemmehan olemassa juurikin asiakkaan työtä helpottaaksemme.  

Kuka: Noora Saloniemi, sovellusasiantuntija 
Mitä tekee: Toimii integraatioissa sovellusasiantuntijana ja projektipäällikkönä 
Polku: Aloittanut Vitecillä 2014 työharjoittelussa, josta jatkoi asiakastukitehtäviin. Hoitanut erilaisia projekteja ja toimii nyt pääasiallisesti integraatioissa.  
Erityistaito: projektinhallinta ja salapoliisin työ. 
Motto: Assumption is a mother of all mess-ups