Sähköinen B-lausuntopalvelu nopeuttaa hakemuksen käsittelyä

Sähköinen B-lausuntopalvelu on onnistuneesti pilotoitu käytännössä. Pian tietojen siirtymistä ketteröittävä palvelu on saatavilla kaikille ACUTEn asiakkaille. Jatkossa, kun lääkäri tallentaa lausunnon Potilastiedon arkistoon, se voidaan välittää samalla asiakkaan luvalla myös Kelaan.

Lääkärinlausunto B on lääkärin täyttämä laaja lausunto, jota tarvitaan haettaessa työkyvyttömyyteen liittyviä etuuksia. Pian kaikilla ACUTEn asiakkailla on mahdollisuus ottaa palvelu käyttöön sähköisenä. Sähköinen B-lausuntopalvelu parantaa tietojen siirtymistä hoitavalta lääkäriltä Kelalle, työeläkeyhtiöille ja muille B-lausuntoa käyttäville toimijoille.

Uudessa lausunnossa työ- ja toimintakyvyn kuvaaminen ja arviointi on aiempaa helpompaa. Esimerkiksi sairauspäivärahaa varten kirjoitettava lausunto muodostaa loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa käsitellään kaikki lääketieteelliseen työkyvynarvioon liittyvät keskeiset asiat.

Sähköinen B-lausuntopalvelu parantaa tietojen siirtymistä hoitavalta lääkäriltä Kelalle, työeläkeyhtiöille ja muille B-lausuntoa käyttäville toimijoille.

Sähköinen B-lausuntopalvelu pilotoitiin marraskuussa Uudenmaan sekä Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:ssä.

 

– Käyttöönottokoe ja testaus onnistuivat kerralla. Vaikka uudistunut pohja vaatiikin aluksi hieman opettelua käyttäjiltään, on palvelu otettu mieluusti vastaan. On hyvä asia, että palvelu ohjaa lomakkeen täyttämisessä, toteaa Keski-Uudenmaan ja Uudenmaan Työterveyden työterveyshoitaja ja potilastietojärjestelmän pääkäyttäjä Paula Lahti.

Palvelu ohjaa lausunnon täyttämisessä

Tietojen siirron parantamiseksi B-lausuntoa on muokattu runsaasti. Kysymyksiä on tarkennettu ja täydennetty, mikä helpottaa lausunnon laatimista. Vastattavaksi aukeaa vain haettavaa etuutta koskevat kysymykset, ja osa kysymyksistä sisältää ohjeita. B-lausuntoa ei enää jaeta B1- ja B2-lausuntoihin, vaan lausunnon tarkoitus ohjaa, mitä tietoja täytetään. Jatkossa, kun lääkäri tallentaa lausunnon Potilastiedon arkistoon, se voidaan samalla välittää sähköisesti asiakkaan luvalla myös Kelaan.

– Tämä helpottaa sekä lääkärien että asiakkaiden työtä, sillä lausuntoja ei tarvitse enää tulostaa ja viedä tai postittaa Kelaan. Erityisesti tämä on asiakkaan etu, sillä sähköisesti välitetty lausunto on heti perillä Kelassa ja tulee myös nopeammin käsitellyksi. Sähköinen B-lausunto tallentuu lisäksi Kantaan, josta asiakkaan on helppo käydä se halutessaan lukemassa, Lahti sanoo.

– Sähköinen B-lausuntopalvelu itsessään on ACUTEen päivittyvä maksuton uusi toiminnallisuus. Lomakkeiden sähköinen välitys Kelaan on sen sijaan maksullinen palvelu. Asiakkaiden, jotka haluavat ottaa sähköisen B-lausuntopalvelun käyttöönsä, on oltava ensin yhteydessä meihin, kertoo Team Lead Päivi Juoperi Viteciltä.