Reseptien käytettävyyttä parannettu

ACUTE-potilastietojärjestelmän reseptitoimintoa on kehitetty. Uudistettuna ominaisuus tulee käyttöön kaikille käyttäjille käynnissä olevan järjestelmäpäivityksen myötä.

Nina Leppäniemi

ACUTEn reseptitoimintoa on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Uudistettu toiminto tukee paremmin lääkärin työtä ja reseptin kirjoittamisen prosessia kokonaisuudessaan.

Jatkossa reseptikeskuksessa olevat reseptit sekä omassa järjestelmässä kirjatut reseptit ovat tuotuna samaan näkymään.

– Reseptitoiminnon käytettävyyttä on nyt parannettu siten, että toiminto tukee prosessin sujuvaa etenemistä. Uudistuksen ansioista kaikki reseptin kirjoittamiseen tarvittava tieto löytyy kaikissa vaiheissa jatkossa samasta paikasta, kertoo Vitecin tuote- ja palvelukehittäjä Anita van Gils.

Uudistus tulee automaattisesti käyttöön järjestelmäpäivityksen mukana kaikille ACUTEn käyttäjille ilman lisäveloitusta. Järjestelmäpäivitykset toteutuvat helmikuun loppuun mennessä.

Ketterämpi prosessi alusta loppuun

Tyypillisesti reseptin kirjoittaminen tarkoittaa lääkärin työssä kahta erilaista prosessia. Toisessa asiakkaalle määrätään tai uusitaan resepti vastaanottokäynnin yhteydessä. Toinen prosessi tarkoittaa reseptin uusimista asiakkaan Omakanta-palvelussa tai apteekissa tekemän pyynnön pohjalta.

– Toimintoa kehitettäessä reseptin kirjoitusprosessi ja siinä tarvittavat tiedot käytiin läpi pilottiasiakkaan kanssa. Näin ollen uudistukseen saatiin mukaan kaikki reseptinkirjoitustyötä sujuvoittavat elementit, Anita kertoo.

Yksi merkittävän uudistus on se, että jatkossa reseptikeskuksessa olevat reseptit sekä omassa järjestelmässä kirjatut reseptit ovat tuotuna samaan näkymään. Myös lääkehakua parannettiin ja tarkennettu haku tuotiin paremmin esille pikahaun rinnalle. Tarkennetun haun näkymässä käyttäjä saa lisää tietoja määrättävästä lääkkeestä. Lisäksi aiemmin määrätyn lääkkeen pakkauskoko on merkitty kaikkiin tarvittaviin kohtiin ja myös lääkemuoto on nyt selkeästi näkyvillä.