Rajapintojen integraatioista ketteryyttä asiakastyöhön

Lahdessa sijaitseva Kipinä Terveys otti ACUTEn potilastietojärjestelmän käyttöön kesällä 2020. Toimitusjohtaja Tarja Tenhonen näkee tuoreessa muutoksessa jo nyt konkreettisia hyötyjä.

Sonja Sjögren

Kipinä Terveys kartoitti ja kilpailutti työterveyteen sopivia potilastietojärjestelmiä vuoden 2019 aikana. Pitkän prosessin päätteeksi kilpailutuksen voitti ACUTE.

– ACUTElla oli olemassa hyvät referenssit ja meillä oli jonkin verran myös tietoa ja kokemusta kyseisestä järjestelmästä talon sisällä. Myös sujuva eri rajapintojen integrointi oli tärkeässä roolissa valintaa tehdessä, kertoo Kipinä Terveyden toimitusjohtaja Tarja Tenhonen.

ACUTEn käyttöönotto aloitettiin kesällä 2020 vaihe kerrallaan. Tenhosen mukaan aikataulut ovat pitäneet ja asiat ovat edistyneet pala kerrallaan.

– Isojen asioiden tekeminen vie aina aikaa, mutta pääosin siirtyminen on mennyt hyvin. Työterveyden asiakasyrityksissä kesä on hieman hiljaisempaa aikaa, joten perehdytys oli luontevaa suorittaa silloin, sanoo Tenhonen.

Ajan säästöä ja parempia asiakaskokemuksia

Kaikkein tärkeimpänä tavoitteena muutoksessa Tenhonen mainitsee eri järjestelmien helpon integraation potilastietojärjestelmään. Integraation myötä Kipinä on säästänyt enemmän aikaa potilastyölle ja parantanut asiakastyytyväisyyttä.

– On tärkeää saada järjestelmän sisällä oleva tieto ja data hyödynnettyä potilastyössä sekä raportoinnissa asiakkaan suuntaan. Olemme saaneet ACUTEn myötä myös asiakkaiden sopimussisällöt selkeämmin näkyville. Säästämme aikaa itse potilastyölle, kun järjestelmät toimivat hyvin yhdessä eikä työntekijöiden tarvitse seikkailla eri tunnuksien takana, luettelee Tenhonen.

Säästämme aikaa itse potilastyölle, kun järjestelmät toimivat hyvin yhdessä eikä työntekijöiden tarvitse seikkailla eri tunnuksien takana.

Kipinä Terveydessä on huomattu muitakin konkreettisia hyötyjä pian käyttöönoton jälkeen.

– ACUTEn myötä meille avautui muun muassa verkkoajanvaraus, joka on tärkeä asiakastyytyväisyydenkin vuoksi. Samalla saamme asiakkaillemme tekstiviestimuistutukset ajanvarauksista. Lisäksi olemme ottaneet sisäiseen käyttöön järjestelmästä löytyvän tiedotuskanavan, mikä on vähentänyt sähköpostiliikennettä mukavasti.

Järjestelmään perehtyminen jatkuu ja syksylle onkin sovittuna etäpalavereja Vitecin kanssa.

– Viestintä on sujunut tukipyyntöjen kautta hyvin ja etukäteen sovitut Teams-palaverit rytmittävät projektia kivasti, sanoo Tenhonen.