Räätälöidyt integroinnit sujuvoittavat toimintaa

Docrates Syöpäsairaalan ja Vitecin yhteistyön tuloksena Vitan tuottamat laboratoriopalvelut integroitiin Docrateen omaan ACUTE-järjestelmään. Integraation myötä laboratoriovastauksia ei tarvitse enää syöttää manuaalisesti järjestelmään ja tutkimusten viitearvot saadaan tuotua vastauksien yhteydessä Vitasta ACUTEen sähköisesti.

Nina Leppäniemi

Docrates Syöpäsairaalan laboratoriotoimintaa alettiin kehittää kevään 2019 aikana. Yksi merkittävimpiä kriteerejä uudistukselle oli se, että laboratoriotulokset ja viitearvot siirtyvät sähköisesti valitun toimijan ja sairaalan välillä.

– Vitecilta saimme kilpailutuksen aikana tietoa erilaisista mahdollisuuksista tiedonsiirron osalta. Tämä auttoi päätöksen teossa kumppania valitessa, Docrates Syöpäsairaalan tiimiesimies Nina Kämppi kertoo.

Käytännössä Docrateen arjessa integraation tuoma hyöty näkyy laboratorioprosessin tehostumisena.

Tuotteistetun integraation käyttöönotto aloitettiin lokakuun alkupuolella yhteisellä aloituspalaverilla, jossa käytiin läpi kaikkien osapuolten tarpeet ja aikataulut.

– Tekninen toteutus saatiin valmiiksi marraskuun alkupuolella, jolloin aloitettiin integraation asiakastestaus, kertoo Vitecin Team Lead Juuso Heponeva.

Moderni toimintamalli lisää potilasturvallisuutta

Käytännössä Docrateen arjessa integraation tuoma hyöty näkyy laboratorioprosessin tehostumisena. Laboratoriovastauksia ei tarvitse enää syöttää manuaalisesti järjestelmään ja tutkimusten viitearvot saadaan tuotua vastauksien yhteydessä Vitasta ACUTEen sähköisesti.

– Automaation myötä myös virheiden mahdollisuus pienenee, kun tuloksia ei syötetä järjestelmään manuaalisesti, Heponeva toteaa.

Docrateen palvelujohtaja Jaana Hyvärin mukaan integraatio nopeuttaa asiakkaiden palvelua ja vaikuttaa välillisesti jopa sairaalan potilasturvallisuuteen.

– Potilasturvallisuus lisääntyy, kun inhimillisten syöttövirheiden mahdollisuus pienenee. Lisäksi sähköisesti ja automatisoidusti siirtyvä data takaa sen, että tulokset ovat nopeammin lääkäreiden käytössä, jolloin myös asiakkaan mahdollinen odotusaika tulosten osalta lyhenee. Uudistuksen myötä voidaan todeta, että sairaalan digitaalinen ketju on nyt modernin toimintamallin mukainen.

Suunnitelmien mukaista yhteistyötä

Integraatio on otettu tuotantokäyttöön vuoden 2020 alussa ja yhteydet ovat pääosin toimineet suunnitelmien mukaan.

– Pientä viimeistelyä on tarvittu, jotta yhteys on saatu toimimaan optimaalisesti. Liikenteen osalta olemme seuranneet tiedonkulkua ja tarvittaessa reagoineet nopeastikin, jos on ollut tarvetta muutoksiin, Hyväri sanoo.

Käyttöönoton osalta projekti on edennyt yhdessä suunnitellun aikataulun mukaisesti hyvän yhteistyön ansiosta. Hyvärin ja Kämpin mukaan toimijoiden välinen hyvä kommunikaatio ja sitoutuminen tekemiseen on keskeinen tekijä projektin onnistumisessa.

Hymyilevä loppukäyttäjä on aina iloinen asia kaikille osapuolille.

– Yhteistyö on ollut sujuvaa kaikkien kolmen toimijan osalta. Tuotantoon siirtyminen sujui hyvien valmisteluiden jälkeen turvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Käyttäjät olivat iloisesti yllättyneitä uudistuksesta ja potilaat saivat palvelua keskeytyksettä hoitojensa aikana. Hymyilevä loppukäyttäjä on aina iloinen asia kaikille osapuolille, toteaa Kämppi.