13 maaliskuuta 2022

Pitäiskö SOTEn olla SOSA?

Pohdin, miksi asiat on meillä nimetty, kuten ovat: SOTE eli sosiaali- ja terveydenhuolto, jonka sisällä toimivat terveyskeskus ja sairaala. Hoitaako terveyskeskus terveyttä vai sairauksia?

Anita Van Gils hymyilee valkoista taustaa vasten.

Anita van Gils

Sairaalassa hoidetaan nimestä päätellen vain sairauksia, mutta eihän esimerkiksi synnyttäminen ole sairaus. Pitäisikö SOTEn olla ennemminkin SOSA eli sosiaali- ja sairaanhoito? Nimien pyörittelyllä toimintaa ei tietenkään paranneta, mutta mietin, ohjaako nimeäminen tiettyyn ennakkokäsitykseen. Jos olen kovasti sairas, odotanko saavani avun sairaalasta, terveyskeskuksesta vaiko yksityiseltä sektorilta? 

Toki terveydenhuolto pitää sisällään paljon muutakin kuin sairauteen keskittyviä toimintoja, kuten neuvolatoiminta, ennalta ehkäisevät seulonnat sekä työterveys. Vaikkakin myös SOTE-uudistuksessa puhutaan nimenomaan sairauteen keskittyvistä toiminnoista. 

Eri kirjoituksissa on nostettu esiin, että vanhuksille tarvitaan vanhusneuvola vastaavasti kuin lapsiperheillä on lastenneuvola. Eikö sama päde kaikkiin ikäryhmiin? Meillä työikäisillä on jo oma neuvola – työterveys. Työterveyden tehtävä on edistää työntekijöiden terveyttä sekä työkykyä ja ennalta ehkäistä työhön liittyviä sairauksia. Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia. Mielestäni tavoitteet ovat samanlaiset, kohderyhmä vain on eri. 

Mitähän tapahtuisi, jos terveyskeskus alkaisi toimimaan kuten neuvola. Asiakasta ohjattaisiin ja neuvottaisiin oikeaan suuntaan tutun ammattilaisen toimesta säännöllisin aikavälein. Vähentyisikö sairaanhoidon tarve ja ilmenisivätkö sairaudet aiemmin, jolloin ne myös hoidettaisiin varhaisessa vaiheessa? 

Vai pitäisikö koko terveydenhuollon ajatusmalli muuttaa palveluperusteiseksi ja häivyttää rajat eri palveluntuottajien kesken. Asiakkaiden tarvitsemat palvelut ja palvelun eteneminen voidaan mallintaa palvelumuotoilun avulla. Jos toimintoja mietitään selkeästi asiakkaan näkökulmasta, päästäisiinkö parempaan kokonaisuuteen? Asiakkaalle ei ole merkitystä, kuuluuko hänen avuntarpeensa erikoissairaanhoidon vain perusterveydenhuollon piiriin tai kuka palvelut tuottaa. Pääasia on, että avuntarpeeseen vastataan ja palveluprosessin jälkeen asiakas voi paremmin.  

 

Kirjoittaja on seurannut 20 vuotta terveydenhuollon kehittymistä potilastietojärjestelmätoimittajan näkökulmasta.