Perehtymällä hankalatkin asiat ratkeavat

Palvelinsalin ylläpitoa ohjaavat palvelun käytettävyyden, tavoitettavuuden ja tietoturvan kehittäminen. Järjestelmäpäällikön työssä pärjää, kun muistaa, että kaikilla hankaliltakin tuntuvilla asioilla on tapana järjestyä.

Olen työskennellyt Vitecillä reilun vuoden verran. Ennen tätä olen työskennellyt tietoturva-alalla teknisenä asiantuntijana ja päällikkönä sekä taloushallinnon järjestelmien parissa yhteensä 17 vuoden ajan. Vitecillä järjestelmäpäällikkönä työtehtäviini kuuluvat muun muassa operaatio- ja integraatiotiimin esimiehenä toimiminen, palvelinsalin toimintojen ylläpito ja kehittäminen sekä Acuten ja sen oheistuotteiden ylläpito.

Reagoimme valvonnasta nouseviin asioihin, suunnittelemme uusia keinoja järjestelmän kehittämiseksi ja olemme valppaina sen suhteen, mitä uutta maailmalta tulee.

Alun perin ajauduin alalle puolivahingossa opiskelujen kautta työharjoittelun puitteissa. Työ on kuitenkin vienyt mennessään. Vuosien mittaan oman osaamisen kehittämisestä on tullut minulle tärkeää. Seuraan aktiivisesti, mitä maailmalla tapahtuu ja mitä uutta järjestelmätoimittajat tuovat markkinoille. Lisäksi hyödynnän mielelläni yhteistyökumppaneidemme webinaareja ja osallistun muihin alan tarjolla oleviin koulutuksiin.

Tämä työ vaatii vahvaa ymmärrystä erilaisista teknisistä alustoista. Kun järjestelmä on pystyssä, sitä hallinnoidaan erilaisten valvontaratkaisujen kautta. Reagoimme valvonnasta nouseviin asioihin, suunnittelemme uusia keinoja järjestelmän kehittämiseksi ja olemme valppaina sen suhteen, mitä uutta maailmalta tulee. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa sitä, että kun järjestelmästä tulee uusi versio, me perehdymme siihen ja pohdimme, onko fiksua ottaa se heti käyttöön vai annammeko asian jäädä hautumaan.

Hallittavuutta, reagointikyvykkyyttä ja keskustelevaa johtamista

Palvelinsalin ylläpitoa ohjaavat palvelun käytettävyyden, tavoitettavuuden ja tietoturvan kehittäminen. Olemme tehneet Vitecillä paljon töitä palvelinympäristön vakioimiseksi, ja tavoitteenamme on saada palvelinympäristöstä entistä helpommin hallittava. Samalla vahvistamme kykyämme reagoida erilaisiin poikkeamiin.

Vitecillä kaikkea tekemistämme ohjaa halu löytää asiakkaalle kaikista paras ja toimivin ratkaisu. Olemme rohkeita ajattelemaan asiakkaan parasta silloinkin, kun tarjoamamme ratkaisumalli ei välttämättä ole sama kuin asiakkaan alkuperäinen näkemys. Uusia näkökulmia tuottaen ja yhdessä asiakkaan kanssa keskustellen pääsemme parhaimpaan lopputulokseen.

Esimiehenä pyrin olemaan kuunteleva ja keskusteleva. Huolehdin siitä, että tiimiläisten työ sujuu mahdollisimman hyvin. Lisäksi pyrin siihen, että jaan oman osaamiseni muulle tiimille aina, kun se on mahdollista. Tässä työssä pärjää, kun muistaa, että kaikilla hankaliltakin tuntuvilla asioilla on tapana järjestyä. Kun asiaan perehtyy syvemmin, kyllä se ratkaisu sieltä löytyy.

 

Kuka: Tatu Pessa, järjestelmäpäällikkö.

Mitä tekee: Vastaa operaatio- ja integraatiotiimien tehtävistä.

Polku: Vitecillä elokuusta 2018 lähtien.

Työssä motivoi: Ongelmanratkaisu ja ratkaisuista nousevat kehitysideat.

Erityistaito: Pitkän teknisen kokemuksen tuoma ymmärrys monimutkaisen palvelinympäristön ylläpidosta.

Motto: Virheitä saa tehdä, niistä on vain otettava opiksi.