Ostopalveluvaltuutus tehostaa tietojen kirjaamista

ACUTEn ostopalveluvaltuutustoiminto mahdollistaa potilastietojen arkistoinnin eri toimijoiden välisiin rekistereihin yhdellä kirjaamisella. Kansallisiin arkistovaatimuksiin kuuluva valtuutus tuo tehokkuutta vähentäen manuaalista työtä ja selkeyttä ylläpitäen muualle hoitoon ohjattujen listaa.

Kaisu Aarno-Kaisti

ACUTE-järjestelmään on saatavilla uusi, rekistereihin liittyvä lisäpalvelu. Ostopalveluvaltuutus, eli OSVA, on potilastiedon arkiston tekninen ratkaisu, jolla palvelun tuottajan on mahdollista kirjata tietoja palvelun tilaajan rekisteriin. Valtuutuksia ei voi tehdä kenelle tahansa, vaan taustalla ovat aina terveydenhuolto-organisaatioiden keskinäiset sopimukset. 

OSVA helpottaa tietojen rekisteröintiä eri toimijoiden järjestelmien välillä.

 Kahden toimijan välisessä yhteistyössä on keskeistä, kenelle potilastiedot kuuluvat. Kun terveydenhuolto ulkoistaa jonkun palvelun, eli ostaa sen toiselta terveydenhuollon organisaatiolta, siihen liittyvät potilastiedot kuuluvat palvelun ostaneelle tilaajalle.  

– OSVA helpottaa tietojen rekisteröintiä eri toimijoiden järjestelmien välillä, Vitecin tuote- ja palvelukehittäjä Anita van Gils kiteyttää.  

Ostopalveluvaltuutus on pääsylippu toisen rekisteriin 

Ostopalveluvaltuutustilanteeseen liittyy aina kaksi toimijaa: toinen järjestää terveydenhuollon palvelun, jonka joku toinen tuottaa. Molemmat toimijat tarvitsevat rekisterinäkökulmasta eri ominaisuudet. 

– Järjestäjä voi ostopalveluvaltuutustoiminnallisuudella myöntää toiselle terveydenhuoltopalvelulle pääsylipun omaan potilasrekisteriinsä antamalla luvan potilaan hoitoon, kertoo Anita. 

Palvelun saa käyttöön tilaamalla ACUTE-järjestelmäänsä lisäosan.

Tuottajalle OSVAsta on käytännön etu ajansäästön kannalta. Perinteisellä tyylillä tuottajalla on tunnukset potentiaalisesti useankin eri toimijan potilastietojärjestelmään, johon tiedot merkitään aina kuhunkin yksitellen kirjautumalla. Lisäksi tiedot tulee kirjata myös tuottajan omaan järjestelmään.  

– Tämä manuaalinen ylimääräinen työ jää kokonaan pois, kun tuottaja voi käyttää vain omaa, tuttua ACUTE-järjestelmäänsä, josta potilastiedot siirtyvät automaattisesti tilaajan rekisteriin, Anita selventää. 

Palvelun järjestäjälle etu syntyy raportoinnissa, kun OSVAsta saa näppärästi listan potilaista, jotka on ohjattu muualle hoitoon, mikä auttaa pysymään tilanteessa ajan tasalla.  

– Molemmat toimijat tarvitsevat käyttöönsä ACUTEn OSVA-lisäosan, selventää Anita.  

Kansalliset vaatimukset ja asiakaspalaute ohjaavat kehitystä 

Ostopalveluvaltuutus kuuluu kansallisiin arkistovaatimuksiin.  

– Palvelun kehittäminen on toteutunut kansallisen aikataulun mukaisesti, ja olemme nyt saaneet palvelun tuotantokäytön ensimmäiset asiakkaat. Kehitämme palvelua jatkuvasti saamamme palautteen mukaan, Anita vinkkaa. 

Palvelun saa käyttöön tilaamalla ACUTE-järjestelmäänsä lisäosan, jonka jälkeen sovitustyön ja käyttöönottotestauksen myötä palvelun käytön voi aloittaa.