Nopeaa ja turvallista etuuskäsittelyä sähköisesti

Acuten uusi ominaisuus mahdollistaa sähköisten terveystodistusten välittämisen suoraan terveydenhuollon ammattihenkilöltä Kelaan. Etuuskäsittely nopeutuu, ja asiat tulevat ratkaistuksi lyhyemmässä ajassa. Sähköinen palvelu on ketterä ja turvallinen.

Terveystodistusten arkistointi ja välitys sähköisesti suoraan Kelan etuuspalveluun on nyt mahdollista Acute-potilastietojärjestelmän kautta. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kirjoittamat todistukset ja lausunnot luodaan potilastietojärjestelmässä, tallennetaan Potilastiedon arkistoon ja välitetään edelleen Kelaan etuuskäsittelyä varten.

– Terveystodistusten välittäminen sähköisesti on turvallista, ja loppuasiakas hyötyy nopeammasta Kelan etuuskäsittelystä, Vitecin asiakkuusjohtaja Tiina Harra kertoo.

Kela korostaa palvelun nopeuttamisen ohella sähköisen välityksen lisäävän myös yhdenvertaisuutta eri alueilla asuvien ihmisten kesken. Uudistuneen palvelun avulla kaikilla on mahdollisuus saada todistus nopeasti Kelaan etuuskäsittelyä varten riippumatta siitä, kuinka kaukana Kelan palvelupiste sijaitsee.

Sähköinen lomake ohjaa todistuksen täyttämisessä

Sähköinen lomake ohjaa terveydenhuollon ammattilaista täyttämään todistukseen kaikki ne tiedot, joita etuuspäätöstä varten tarvitaan. Sähköistä todistusta ei pysty lähettämään, ennen kuin siinä on riittävät tiedot päätöksen antamista varten.

– Lääkärintodistuksen välittäminen sähköisesti on luotettavaa ja turvallista. Papereita ei tarvitse enää tulostaa, ja kun tiedot saadaan kerralla oikein ilman täydennyspyyntöjä, on se kaikkien osapuolten etu, toteaa Harra.

Kaikki sähköiset todistukset arkistoidaan Potilastiedon arkistoon, mutta tietoja voi välittää ainoastaan tahoille, joita varten todistukset on kirjoitettu. Lääkärintodistus voidaan välittää sähköisenä Kelaan vain potilaan suostumuksella. Välitetyn todistuksen lisäksi Kelassa ei voi nähdä mitään muita Kanta-palveluun tallennettuja terveystietoja.

Kanta-arkistoidut todistukset ovat nähtävillä myös Omakannassa ja Kelaan välitetyt todistukset Kelan asiointipalvelussa.

Acute-potilastietojärjestelmän kautta sähköisesti välitettäviä todistuksia ovat: Kela todistus matkakorvausta varten SV67, Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta SV 75, Kela Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta SV 97 ja Sairauslomatodistus SV 6 (arkistointi ja välitys etuuspalveluun). Tarkkailulähete M1 ja Tarkkailulausunto M2 (arkistointi).