Motivaatiota ongelmien ratkaisemisesta ja asiakkaiden auttamisest

Tunnen hyvin asiakkaitamme ympäri Suomea. Projektit ovat vuosien varrella vieneet milloin syvälle Itä-Suomeen ja milloin pimeään pikkukylään Oulunjärven rannalle. Tarinoita riittäisi. Nykyään tunnen etenkin näiden asiakkaiden prosessit ja haasteet sekä tunnistan keskeiset tarpeet.

Meillä on Acute-järjestelmässä erittäin kattavat toiminnot ja ominaisuudet, jotka palvelevat jo nyt useita eri ammattiryhmiä. Näitä ominaisuuksia olen päässyt menneinä vuosina suunnittelemaan yhdessä asiakkaiden kanssa. On piirretty ominaisuuksia ruutupaperille, ideoitu pitkiä päiviä neukkareissa, kirjoitettu määrittelyjä ja joskus tehty nopeita ratkaisuja suoraan koodiin. Monesti olemme keskustelleet, kuinka toive Acuteen istuu ja onko ominaisuudelle aidosti tarvetta. Nykyään kysyn myös, onko asiakas valmis maksamaan työstä. Se vaikea kysymys pitää kysyä.

Laadukkaan ja monipuolisen järjestelmän puolesta

Me terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittajat teemme Suomessa paljon ja tosissamme töitä, jotta terveydenhuollon eri ammattilaisilla olisi hyvä järjestelmä päivittäisessä käytössä. Haluamme, että kirjaaminen on helppoa ja järjestelmä toimii – aina. Asiakastiimimme auttavat asiakkaan läpi erilaisista haasteista, koskevat ne sitten esimerkiksi asiakasyritysten yhtiöittämisiä, uusia integraatioita, rekisterinpitäjyyttä, työnantajan sähköisiä korvaushakemuksia tai mitä tahansa muita suhteellisen kompleksisia potilastietojärjestelmään liittyviä asioita.

Tunnen asiakkaiden prosessit ja haasteet sekä tunnistan keskeiset tarpeet.

Keskeneräisen sote-kuvion vuoksi asiakkaat eivät välttämättä uskalla tehdä päätöksiä järjestelmän hankinnan osalta. Olen sitä mieltä, että jo muutenkin osin monimutkaiseen, rekisterikeskeiseen ja kansallisiin ohjeistuksiin nojaavaan sote-tietojärjestelmä-pelikenttään ei tarvita enää lisämuuttujia. Toivon, että pystyisimme keskittymään selkeämmin laadukkaan potilastietojärjestelmän tuottamiseen sitä tarvitseville ammattilaisille. Samaan aikaan haluan tehdä järjestelmän hankkimisen helpoksi ja yksinkertaiseksi.

Tällaisena hektisenä ”googleaikana” asiakkaat odottavat järjestelmätoimittajilta nopeita ratkaisuja. Tämä valloillaan oleva nopea digikehitys heijastuu myös Acute-asiakkaiden tarpeissa, joihin meidän pitää pystyä vastaamaan kaikin puolin hyvällä ja kattavalla tuotteella. Asiakkaan tarvetta ja huolta on tietysti aina tärkeä kuunnella. Samalla pitää olla kuitenkin kriittinen ja osoittaa asiantuntijuutta: onko asiakkaan tarve aidosti tarpeellinen, onko aikataulu kriittinen ja auttaako toivottu toiminto ratkaisemaan ongelman.

Monesti yksinkertainen ja pienikin Acute-ratkaisu selättää asiakkaan liiketoiminnassa merkittävän haasteen.

Tykkään tehdä kauppaa

Olen huomannut, että halu ratkaista asiakkaan tarpeita ja sosiaalinen luonne ovat ajaneet minut yhä voimakkaammin myynnin suuntaan. Tiedän, kuinka paljon meillä on vielä pöytälaatikossa hyviä ominaisuuksia, joita ei käytetä tarpeeksi. Ne ovat arvokkaita toimintoja, joita me pidämme kenties itsestäänselvyyksinä. Monesti yksinkertainen ja pienikin Acute-ratkaisu selättää asiakkaan liiketoiminnassa merkittävän haasteen ja tuo lisää tyytyväisyyttä Acuten käyttäjille. Kaikkien etu on, että asiakkaita helpottavia ominaisuuksia nostetaan entistä enemmän esille ja että niitä käytetään.

 

Kuka: Jyri Mäkinen, myyntipäällikkö.

Mitä tekee: Vastaa myynti- ja asiakkuustiimeistä.

Polku: 10 vuotta Vitecillä. Asiakastuesta projekteihin, sieltä myyntiin ja viimeisimpinä esimiestehtäviin.

Työssä motivoi: Asiakkaiden auttaminen sekä ratkaisuhakuiset myyntikeskustelut ja -tapaamiset. Tykkään tehdä kauppaa!

Erityistaito: Ihmisten ymmärtäminen ja kohtaaminen.

Motto: Ensivaikutelman voi tehdä vain kerran.