17 tammikuuta 2022

Moderni raportointitoiminto tukee ACUTE-käyttäjiä

Acuten uusi, moderni ja joustava raportointitoiminto tuo sairasloma- ja kustannuspaikkaraportit liiketoiminnan tueksi. Pilotointivaihe alkaa olla valmis, ja raportointi on mahdollista saada asiakkaille käyttöön heti alkuvuodesta.

Sormet näppäilevät tietokoneella. Näytöllä näkyy raportointityökalu.

Perusraporttien lisäksi Acute-potilastietojärjestelmästä on jatkossa mahdollista tuottaa dataa analysointiin ja liiketoiminnan tueksi erilaisten modernien raporttien muodossa. Kehitystyön tuloksena saatu entistä laajempi ja tarkempi raportointiominaisuus helpottaa datan visualisointia. 

– Vastaamme nykyajan tarpeisiin, ja pelkkien listojen sijaan tuotamme tosiasiallista tukea oman toiminnan analysointiin, Vitecin järjestelmäarkkitehti  Juho Kunnari kertoo. 

Raportit käyttäjälähtöisesti 

Ensimmäisessä vaiheessa julkaistaan käyttöön kustannuspaikka- sekä sairauslomaraportit. Ohjelma koostaa tiedoista visuaalisia yhteisnäkymiä, joista on nopea nähdä, mitä yrityksessä on tapahtunut.  

– Acute-käyttäjän näkökulmasta tehdyillä raporteilla käyttäjä pääsee näkemään, miten asiakkailla on vaikutusta kokonaiskustannuksiin, Juho avaa.  

Raportoinnin käyttö on mahdollista ilman erillistä kirjautumista niin, että tietoturvallisuus on kuitenkin huomioitu.

Kaaviot ja taulukot yksityiskohtaisine tietoineen ovat myös vietävissä taulukkolaskentaohjelmiin, jossa dataa voi käsitellä tarpeen mukaan.  

Moderni raportointi toteutetaan Microsoftin BI -teknologialla, joka on upotettu Acuteen sisälle. Tällöin raportoinnin käyttö on mahdollista ilman erillistä kirjautumista niin, että tietoturvallisuus on kuitenkin huomioitu. 

Käyttöönotto on mahdollista nopeasti 

Kehitystyö on tehty yhdessä Cerion Solutions Oy:n kanssa, jonka vahvaa raportointiymmärrystä vahvistivat Vitecin asiakkaiden kanssa käydyt keskustelut ja haastattelut. Työtä on konkreettisesti tehty pilotointiasiakkaan kanssa jatkuvan palautteen avulla.  

– Saimme ensiarvoisen tärkeää tietoa tarpeista ja toiveista, joiden pohjalta olemme pystyneet hieromaan lopputuloksen yksityiskohtia tarkemmin, Juho selventää.  

Kehitämme uutta tuotettamme koko ajan tuoden uusia raportointikokonaisuuksia.

Asiakkaiden on mahdollista aloittaa käyttöönottoprosessit seuraavan Acute-version myötä. Uudelle raportointituotteelle tehdään jatkuvaa kehitystä.  

– Tarkoitus on tehdä päivityksiä ja jatkaa uuden sisällön tuomista. Kehitämme uutta tuotettamme koko ajan tuoden uusia raportointikokonaisuuksia.  

Raportointitoiminnon käyttöönottaminen on ketterää ja nopeaa.  

– Kehotamme asiakkaita olemaan yhteydessä myyntiyksikköömme, jonka kanssa voi alkaa keskustella tarkemmin uuden tuotteen käyttöönotosta, Juho tiivistää.