Mistä lisää tuottavuutta ja kilpailukykyä terveydenhuoltoon?

Se, mitä juuri nyt maailmassa tapahtuu, ei ole reilua. Suurin osa meistä joutuu muuttamaan käyttäytymistään ja toimintaansa muodossa tai toisessa. Mitä tapahtuu kriisin jälkeen? Miten oman liiketoiminnan kilpailukyvyn käy tässä muutoksessa? Olemmeko valmiita, kun nousu lähtee uudelleen käyntiin?

Toimitusjohtaja Janne Vainio katsoo hymyillen kameraan sinistä taustaa vasten.

Janne Vainio

Kilpailukyky kasvaa, kun yritys saa laatua ja tuottavuutta lisättyä. Lyhyellä aikavälillä tämä tarkoittaa sitä, että tuotteet ja palvelut menevät kaupaksi, ovat laadultaan sekä ominaisuuksiltaan oikean hintaisia ja yltävät vähintäänkin kilpailijoiden tasolle. Sen sijaan pitkällä aikavälillä kilpailukykyä rakennetaan oikeilla investoinneilla, panostuksilla kannattaviin liiketoimintoihin ja maltillisella kustannuskehityksellä.

Pitkällä aikavälillä kilpailukykyä rakennetaan oikeilla investoinneilla, panostuksilla kannattaviin liiketoimintoihin ja maltillisella kustannuskehityksellä

Tarvitaan siis vahvoja rakenteita! Peruskalliota, jonka päälle on hyvä rakentaa liiketoimintaa ja palveluja.

Mitä ominaisuuksia potilastietojärjestelmältä vaaditaan tuottavuuden ja kilpailukyvyn kasvattamisessa?

Tärkeimmät tuottavuutta kasvattavat ominaisuudet ovat joustavuus ja korkea automaatioaste.

Järjestelmän on kasvettava asiakkaan liiketoiminnan vaatimusten kasvaessa. Tarjottava uusia toimintamalleja tuottavuuden lisäämiseen ja kehityttävä liiketoimintaa nopeammin. Järjestelmän on tehtävä yrityksestä kilpailukykyisempi ja joustavampi. Sen on oltava käytettävä ja pystyttävä lisäämään tyytyväisyyttä niin käyttäjissä kuin asiakkaissa.

Joustavuus. Korkea automaatioaste. Luotettavuus. Yhteentoimivuus. Tukipalvelut lähellä asiakasta.

Moderni järjestelmä tukee tehokasta päätöksentekoa ja antaa luotettavaa tietoa käyttäjälle silloin, kun hän sitä tarvitsee. Järjestelmän käytön tulee onnistua yrityksen tarpeiden mukaisesti eri päätelaitteilla. Yhteentoimivuus viranomaisten ja kolmansien osapuolien kanssa tulee olla mahdollista. Uusien ominaisuuksien käyttöönotto vaivatonta ja toimittajan tukipalvelut lähellä asiakasta.

Miten hyödyt saadaan irti?

Tuottavuus lähtee nousuun, kun kaikki käyttäjät saadaan järjestelmään ja yhteentoimivuus sille tasolle, että rutiiniluonteiset manuaaliset toiminnot on automatisoitu. Käyttäjän käyttökokemus on oltava sellainen, että hän hyötyy ja tekee päätöksiä järjestelmästä saadun tiedon pohjalta eikä vain syötä sinne lisää tietoja. Tietojen lisätallennusta tulee tehdä vain siksi, että käyttäjä tietoisesti parantaa yrityksen liiketoimintahyötyjä kuten potilastietoja tai analytiikkaa.

Tuottavuutta ja kilpailukykyä parantava järjestelmä tuo siis tiedot paremmin näkyviin, parantaa tiedonkulkua ja lisää toiminnan läpinäkyvyyttä. Tietoihin pääsee käsiksi missä ja milloin vain, tiedon jakelu on helppoa.

Meille on ollut selvää jo pidemmän aikaa, että suomalainen terveydenhuollon pk-yritys tarvitsee vaihtoehtoisen ratkaisun liiketoimintaansa. Helposti käyttöönotettavan ja ominaisuuksien puolesta joustavan pilvipalvelun. Kun pk-yritysten palveluvalikoima saadaan kuluttajien saataville samalla tavoin kuin isojen terveyspalvelutuottajien valikoimat, mahdollistuu kansallisesti terveydenhuollon resurssien parempi saatavuus ja yhteentoimivuus. Voimme ylpeydellä todeta, että olemme omalla pilvipalveluratkaisulla tukemassa miljoonien eurojen säästötavoitteita suomalaisessa terveydenhuollossa.

Juuri nyt on erinomainen tilaisuus parantaa terveydenhuollon tuottavuutta ja tehdä siitä kilpailukykyisempää!

Kirjoittaja Janne Vainio on Acuvitec Oy:n toimitusjohtaja.