12 syyskuuta 2022

Millaista tulevaisuudenlukutaitoa tarvitaan, kun liiketoiminta muuttuu?

Terveydenhuollon toimintaympäristön murros jatkuu. On tarve tehokkaammille ja laadukkaammille palveluille. Kuntien ja hyvinvointialueiden keskinäiset roolit muuttuvat.

Toimitusjohtaja Janne Vainio katsoo hymyillen kameraan vaaleaa taustaa vasten.

Digitalisaation myötä vain terveyspalveluiden välttämättömät hoidot toteutetaan toimipisteissä. Palvelut siirtyvät etä- ja itsepalveluihin, jolloin terveydenhuollon ammattilaisen työ muuttuu. Liiketoiminnan peruskivi kyseenalaistuu. Regulaatio vahvistuu ja kytkentä kansallisiin tietovarantoihin syvenee. Tietotekniikka siirtyy yhä enemmän globaalisti optimoituihin pilvipalveluihin.

Edellä mainitut muutokset ovat epämääräisiä ja vaikeasti tulkittavia. Tarvitsemme kykyä havaita ja tunnistaa muutoksia ympärillämme, kykyä muuttua ennakoivaksi organisaatioksi.

Olen moneen otteeseen pohtinut, millaista tulevaisuudenlukutaitoa tarvitaan, kun liiketoiminta väistämättä muuttuu.

Kaikki ovat yhteistuumin hereillä havainnoimassa ja ymmärtämässä tulevaisuutta.

Avainroolissa ovat organisaation vuorovaikutus ja muutoskyky. Toimintaympäristön tilannelukutaidossa henkilökunnan osallistaminen uusien konseptien ideointiin ja tuotteistukseen on tärkeää, se antaa oman alansa osaajille merkittävästi uusia eväitä ja kyvykkyyttä muutoksien hahmottamiseen. Jos mukaan saa vielä asiakkaat ja yhteistyökumppanit, löydetään hyvä tempo yhteisen ymmärryksen luomiseen tulevaisuuden trendeistä ja muutosvoimista. Tärkeintä on pitää huolta siitä, että kaikki ovat yhteistuumin hereillä havainnoimassa ja ymmärtämässä tulevaisuutta. Työkaluilla ja prosesseilla saadaan toiminnasta systemaattista ja entistä kokonaisvaltaisempaa. Fiksusti toimimalla varautuminen erilaisiin uhkiin ja riskeihin paranee, ja liiketoiminnasta tulee ennakoitavampaa.

Tulevaisuusorientoitunut yritys panostaa strategisen ennakoinnin vuorovaikutuksen kehittämiseen niin, että ennakointi on osa arkea. Yhdessä toteutetut näkemykset määrittävät sen, miten tulevaisuus onnistutaan hyödyntämään. Radikaalin ajattelun tehtävänä on rikkoa olemassa olevaa liiketoimintaa koskevaa ajattelua ja opittuja toimintatapoja. Panostetaan proaktiivisuuteen ja lähdetään etunojassa sopeuttamaan toimintaa uusiin vaatimuksiin.

Suhtaudutaan markkinadistruptioon kurttuotsaisuuden sijaan toiveikkaasti.

Kannatan vahvasti sitä, että tehdään yhdessä markkinadistruptiosta ennakoitava ilmiö, johon voidaan suhtautua kurttuotsaisuuden sijaan toiveikkaasti. Kun muutoksia ennakoidaan, tunnistetaan ja ymmärretään aktiivisesti, niin hetket, tilaisuudet ja sattumukset ovat hyödynnettäviä mahdollisuuksia. Lähestytään toimintaympäristön muutoksia optimistisesti ja ratkaisukeskeisesti, vaikka muutokset tuntuisivat kuinka vaikeilta ja haasteellisilta tahansa.

Unelmoin näkemästäni tulevaisuudesta ja ohjaan kurssia proaktiivisesti sen osoittamaan suuntaan. Lähdetkö samaan määränpäähän?